Kunngjøring

Ending av reglene om import av frukt, grønnsaker og nøtter fra tredjestater - endring av forordning (EU) 2019/1793

Publisert 04.05.2021     Sist endret 04.05.2021

Det er gjort endringer i reglene for importkontrollen av ikke animalske produkter. Alle varianter av pepperfrukter fra Tyrkia er omfattet av vedlegg I, mens gojibær fra Kina og tørkede druer fra Tyrkia tas ut av listen. Sesamfrø fra India i vedlegg II skal også kontrolleres for plantevernmidler. Flere produkter flyttes fra vedlegg II til vedlegg I, og importforbudet rettet mot paan-blader fra Bangladesh oppheves og produktet flyttes over til kontroll etter vedlegg II-regimet. Det gjøres videre en justering i kontrollfrekvensen for to produkter og produktgruppen med sesamfrø (fra flere stater) er justert for fange opp alle varianter som det kan være knyttet risiko til. Det gjøres også noen tekniske endringer til kontrollregelverket i art. 11. Endringene trer i kraft 5. mai 2021.

Den 30. april 2021 fastsatte Mattilsynet en endringsforskrift som gjennomfører forordning (EU) 2021/608 om endring av forordning (EU) 2019/1793 om offentlig kontroll - importkontroll av ikke animalske produkter, med ikrafttredelse 5. mai 2021.

Endringene består av:

Inn på listen i vedlegg I (tidligere 669/2009-listen):

 • alle varianter av pepperfrukter fra Tyrkia (plantevernmidler - næringsmidler) er nå omfattet av beskyttelsestiltaket, og ikke bare søte pepperfrukter, med en kontrollfrekvens på 10 %, på grunn av flere funn i løpet av de siste årene.

Ut av listen i vedlegg I:

 • gojibær fra Kina (plantevernmidler - næringsmidler) på grunn av en forbedring det siste året
 • tørkede druer fra Tyrkia (okratoksin A - næringsmidler) på grunn av en forbedring det siste året.

Flytting av produkter mellom vedleggene:

 • jordnøtter (peanøtter) fra Brasil (aflatoksiner - fôrvarer og næringsmidler) flyttes fra vedlegg II til vedlegg I på grunn av en forbedring med en kontrollfrekvens på 10 %
 • jordnøtter (peanøtter) fra Kina (aflatoksiner - fôrvarer og næringsmidler) flyttes fra vedlegg II til vedlegg I på grunn av en forbedring med en kontrollfrekvens på 10 %
 • hasselnøtter fra Tyrkia (aflatoksiner - næringsmidler) flyttes fra vedlegg II til vedlegg I på grunn av en forbedring med en kontrollfrekvens på 5 %
 • betelblader (paanblader) fra Bangladesh (salmonella - næringsmidler) flyttes fra vedlegg IIa til vedlegg II på grunn av en forbedring som nå tillater import.

Inn på listen i vedlegg II:

 • sesamfrø fra India (plantevernmidler - næringsmidler) på grunn av flere funn det siste året. Sesamfrøene ligger allerede inne i vedlegget med tanke på salmonella og nå skal de også undersøkes for rester av plantevernmidler.

Andre endringer:

 • eksisterende oppføringer for sesamfrø fra Etiopia, Nigeria, India, Sudan og Uganda (vedlegg I og II) (salmonella - næringsmidler) får en utvidet produktgruppe for å ta høyde for alle varianter som det er utfordringer med (ristede varianter)
 • pepperfrukter (annet enn søte) fra Thailand (plantevernmidler - næringsmidler) får en økt kontrollfrekvens fra 10 % til 20 % på grunn av flere funn det siste året
 • jordnøtter fra India (aflatoksiner - fôrvarer og næringsmidler) får en økt kontrollfrekvens fra 20 til 50 % på grunn av flere funn det siste året.

Videre endres art. 11 i 2019/1793 for å fange opp basisreglene for utstedelsen av det offisielle sertifikatet som skal følge forsendelsene som er omfattet av vedlegg II. Disse er identiske med reglene gitt i forordning (EU) 2019/628, som blir opphevet i forbindelse med den kommende dyrehelseforordningen.

I norsk rett gjennomføres forordning (EU) 2021/608 som en endringsforskrift til forskrift 9. mars 2020 nr. 717 om offentlig kontroll - importkontroll av ikke animalske produkter - forordning (EU) 2019/1793).

Kontaktpunkt i Mattilsynet

Ta kontakt med Mattilsynets lokalt på telefon 22 40 00 00 ved spørsmål om import av næringsmidler og fôrvarer omfattet av 2019/1793-forordningen.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning


Regelverk og veiledning