Regelverksprosess

Endring av forskrift 2. mars 2020 nr 704 om offentlig kontroll

Publisert 10.12.2021     Sist endret 11.12.2021

Høringen gjelder tre endringer i kontrollforskriften:

  • Endring av omfang slik at det kan gjennomføres grensekontroll på produkter og dyr fra 3. land når det gjelder bruk av antibiotika på dyr
  • Endring som viderefører gjeldende praksis med at Echinoderms fortsatt skal kunne høstes fra uklassifiserte områder.
  • En retting av en feil henvisning

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 20.01.2022
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kari Bryhni fagdirektør, seksjon virksomhetsstyring, hovedkontrolet, tlf: 44 77 84 49