Regelverksprosess

Endring av forskrift om offentlig kontroll – særlige hygieneregler ved import – forordning (EU) 2019/625 og forordning (EU) 2019/628

Publisert 02.03.2021     Sist endret 02.03.2021

EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll, forordning (EU) 2017/625 (OCR), gir hovedrammene for grensekontrollen. Nærmere regler knyttet til import er gitt i forordning (EU) 2019/625, som er gjennomført i norsk rett i forskrift om offentlig kontroll – særlige hygieneregler ved import – forordning (EU) 2019/625 og forordning (EU) 2019/628.

Forordning (EU) 2019/625 gir tilleggskrav til importen av en rekke produkter som er ment til konsum. Dette omfatter hygienekrav og listeføringer som skal være oppfylt ved import til EU/EØS, for å sikre at maten er trygg for EU/EØS-borgerne å spise.

EU-Kommisjonen har utarbeidet en endringsrettsakt for forordning (EU) 2019/625 som gjør nødvendige endringer til forordning (EU) 2019/625 for å rette opp feil og mangler.

Hovedelementene i endringen er:

  • utvidelse av reglene til å også omfatte import av levende snegler til konsum, som ikke har vært regulert av dagens 2019/625
  • en presisering om at tarmer og blærer som brukes til pølseskinn ikke er omfattet av dette regelverket
  • oppdatering av opplistingen av sammensatte produkter som faller inn under dette regelverket og hvilke dokumenter som skal følge disse forsendelsene
  • endring av virkeområdet til rettsakten, der forsendelser som importeres som prøver som kun skal til produktanalyse og kvalitetstesting, og som ikke skal gjøres tilgjengelig på markedet, unntas fra dette regelverket.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 09.04.2021
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ian Christian Burman, seniorrådgiver, seksjon eksport og import, tlf. 22 77 83 02