Kunngjøring

Endringer på matområdet på grunn av brexit

Publisert 30.12.2020     Sist endret 18.01.2021

En rekke rettsakter må endres i forbindelse med brexit-avtalen, der Storbritannia forlater EU og blir definert som et tredjeland.

Import av melk, meieriprodukter, råmelk og råmelksbaserte produkter for humant konsum

Forordning (EU) 2020/2207 som endrer forordning (EF) nr. 605/2010.

Endringen innebærer at Storbritannia, Guernsey, Isle of Man og Jersey blir oppført i listen over tredjeland som kan eksportere melk, meieriprodukter, råmelk og råmelksbaserte produkter for humant konsum til EU/EØS. Forordningen trer i kraft 1. januar 2021.

Endringen blir tatt inn i Forskrift om dyre- og folkehelsemessige betingelser ved import, transitt og mellomlagring av melk og melkeprodukter fra tredjestater.

Import av visse dyr og varer beregnet på konsum

Forordning (EU) 2020/2209 som endrer forordning (EU) 2019/626.

Endringen innebærer at Storbritannia, Guernsey, Isle of Man og Jersey blir oppført i listen over tredjeland som kan eksportere visse dyr og varer beregnet på konsum til EU/EØS. Forordningen trer i kraft 1. januar 2021.

Endringen blir tatt inn i forskrift om endring i Forskrift om offentlig kontroll – lister over tredjestater det er tillatt å innføre visse dyr og varer fra forordning (EU) 2019/626.

Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer for humant konsum

Forordning (EU) 2020/2213 som endrer beslutning (EF) nr. 777/2007.

Endringen innebærer at Storbritannia, Guernsey, Isle of Man og Jersey blir oppført i listen over tredjeland som kan eksportere kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer for humant konsum til EU/EØS. Forordningen trer i kraft 1. januar 2021.

Endringen blir tatt inn i forskrift om endring i Forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Fant du det du lette etter?