Kunngjøring

Import av enkelte animalske næringsmidler

Publisert 05.12.2019     Sist endret 06.12.2019

Import av næringsmidler som inneholder både produkter av vegetabilsk opprinnelse og foredlede produkter av animalsk opprinnelse skal frem til 20. april 2021 oppfylle importmedlemsstatenes folkehelsevilkår for import.

Fordi medlemslandene fortsatt ikke har blitt enige om et felles importregelverk når det gjelder import av produkter som inneholder både produkter av vegetabilsk opprinnelse og foredlede produkter av animalsk opprinnelse, er det behov for at en av overgangsordningene fastsatt i forordning (EU) 2017/185 videreføres. Overgangsordningen forlenges til 20.april 2021.

Bakgrunn for forordningen:

Forordning (EU) 2019/759 forlenger en overgangsordning i forbindelse med gjennomføringen av Europaparlaments- og Rådsforordningen (EF) nr. 853/2004 (animaliehygienefororodningen). Forordning (EU) nr. 853/2004 trådte i kraft i EU 1. januar 2006 og medførte betydelige endringer av de regler og prosedyrer som skal følges av næringsmiddelvirksomhetene og medlemsstatenes kompetente myndigheter. Praktisk gjennomføring av enkelte bestemmelser i disse forordningene har vært vanskelig. På grunn av dette ble det, først ved forordning (EF) nr. 2076/2005, deretter ved forordning (EF) nr. 1162/2009 og forordning (EU) nr. 1079/2013 og til slutt ved forordning (EU) 2017/185, fastsatt overgangsordninger. Overgangsordningene i forordning (EU) 2017/185 utløper 31. desember 2020.

Forordning (EU) 2016/429 som fastsetter krav til forebygging av og kontroll med dyresykdommer som kan overfores mellom dyr og mennesker, gjelder for næringsmidler av animalsk opprinnelse og dermed også for sammensatte produkter. Når denne forordningen blir gjeldende den 21. april 2021 vil den blant annet fastsette krav til import av næringsmidler av animalsk opprinnelse fra tredjeland. Overgangsordningen i denne rettsakten vil da ikke lengre være nødvendig.

Overgangsordningen som gjelder frem til 20. april 2021 er:

Unntak fra visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 853/2004 om importkrav til driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som importerer næringsmidler som inneholder både produkter av vegetabilsk opprinnelse og foredlede produkter av animalsk opprinnelse (unntak for sammensatte produkter, som er en del av forordning (EU) nr. 28/2012). Import av slike animalske produkter skal i stedet oppfylle importmedlemsstatenes folkehelsevilkår for import.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ingrid Heglebäck, seniorrådgiver, seksjons hygiene og drikkevann. Tlf: 23 21 67 51


Kontaktinformasjon

Ingrid Heglebäck, seniorrådgiver, seksjons hygiene og drikkevann. Tlf: 23 21 67 51