Import av fôrvarer og næringsmidler fra Japan


Publisert 17.11.2016 | Sist endret 18.11.2016

I forbindelse med ulykken ved atomanlegget i Fukushima, etter tsunamien i Japan i mars 2011, fastsatte EU-kommisjonen et særlig importregelverk rettet mot fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan. Forordning (EU) 2016/6 er den nyeste utgaven av dette regelverket.

Regelverket retter seg mot fôrvarer og næringsmidler fra angitte områder i Japan for å sikre at det ikke blir eksportert radioaktive varer til EU/EØS. Alle forsendelser med produkter, fra hele Japan, som er nevnt i artikkel 5 (1) til regelverket skal følges av en erklæring, som bekrefter at produktene ikke inneholder radioaktiv cesium i større mengder enn det som er angitt i regelverket. Videre kreves det at forsendelser med produkter nevnt i vedlegg II til regelverket, produkter fra berørte områder, skal også følges av en analyserapport som bekrefter erklæringen.

Grunntrekkene i dette regelverket er:

  • myndighetene i Japan skal undersøke bestemte fôrvarer og næringsmidler fra berørte områder i Japan for radioaktiv cesium-134 og cesium-137 før de blir eksportert til EU/EØS
  • forsendelsene skal følges av et innførselsdokument (CED for ikke-animalske varer og CVED for animalske produkter)
  • forsendelsene forhåndsmeldes i TRACES senest to arbeidsdager før ankomst
  • forsendelser med animalske produkter skal importeres via en av Mattilsynets grensekontrollstasjoner, eventuelt via et godkjent kontrollsenter knyttet til en grensekontrollstasjon
  • forsendelser med ikke-animalske produkter skal importeres via et utpekt importsted, som er: Oslo lufthavn Gardermoen, Oslo havn, Borg havn eller Larvik havn
  • alle forsendelsene skal gjennom en dokumentkontroll
  • identitetskontroll og fysisk prøvetaking av forsendelsen gjennomføres på stikkprøvebasis.

Regelverket omfatter ikke produkter som er:

  • høstet/bearbeidet i Japan før 11. mars 2011, eller
  • produkter som er omfattet av forordning (EF) nr. 745/2004 (håndkjøtt-regelverket) eller
  • produkter til privat bruk.

Kostnadene ved prøvetakningen, analysene og mulig tilbakesending/destruksjon skal dekkes av importøren.

Dette regelverket er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 30. mars 2011 nr. 338 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan.

Kontaktinformasjon

Kontakt ditt nærmeste mattilsynkontor - tel 22 40 00 00

Fant du det du lette etter?