Faktaartikkel

Import av fôrvarer og næringsmidler fra Japan

Publisert 17.11.2016     Sist endret 16.07.2020

I forbindelse med ulykken ved atomanlegget i Fukushima etter tsunamien i Japan i mars 2011, fastsatte EU-kommisjonen et særlig importregelverk rettet mot fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan. Forordning (EU) 2016/6 er den nyeste utgaven av dette regelverket, sist oppdatert ved forordning (EU) 2019/1787.

Regelverket retter seg mot fôrvarer og næringsmidler fra angitte områder i Japan for å sikre at det ikke blir eksportert radioaktive varer til EU/EØS.

Alle forsendelser med produkter, fra hele Japan, som er nevnt i vedlegg II, jf. artikkel 5 (1), til regelverket skal følges av en erklæring, som bekrefter at produktene ikke inneholder radioaktiv cesium i større mengder enn det som er angitt i regelverket. Videre kreves det at forsendelser med produkter, fra de opplistede områdene, nevnt i vedlegg II til regelverket også skal følges av en analyserapport som bekrefter erklæringen.

Grunntrekkene i regelverket

 • alle forsendelsene omfattet av art. 5 (1) skal gjennom en dokumentkontroll
 • identitetskontroll og fysisk prøvetaking av nevnte forsendelser gjennomføres på stikkprøvebasis
 • myndighetene i Japan skal undersøke bestemte fôrvarer og næringsmidler fra berørte områder i Japan for radioaktiv cesium-134 og cesium-137 før de blir eksportert til EU/EØS
 • forsendelsene skal følges av et innførselsdokument (CHED – Common Health Entry Document)
 • forsendelsene forhåndsmeldes i TRACES senest to arbeidsdager før ankomst
 • forsendelser med animalske produkter skal importeres via en av Mattilsynets grensekontrollstasjoner, eventuelt via et godkjent kontrollsenter knyttet til en grensekontrollstasjon
 • forsendelser med ikke-animalske produkter skal importeres via et utpekt importsted, som er: Oslo lufthavn Gardermoen, Oslo havn, Borg havn eller Larvik havn
 • alle forsendelsene skal gjennom en dokumentkontroll
 • identitetskontroll og fysisk prøvetaking av forsendelsen gjennomføres på stikkprøvebasis

Regelverket omfatter ikke produkter som er:

 • høstet/bearbeidet i Japan før 11. mars 2011, eller
 • produkter som er omfattet av forordning (EF) nr. 745/2004 (håndkjøtt-regelverket) eller
 • produkter til privat bruk.

Kostnadene ved prøvetakningen, analysene og mulig tilbakesending/destruksjon skal dekkes av importøren.

Dette regelverket er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 30. mars 2011 nr. 338 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledningRegelverk og veiledning