Import av ikke animalske risikoprodukter

Publisert 21.01.2013     Sist endret 26.07.2022

Koronavirus - Import av mat

Til matimportører om koronavirus

Noen ikke-animalske produkter fra visse tredjestater (land utenfor EU/EØS) er definert som risikoprodukter av EU-kommisjonen. Disse produktene skal gjennomgå grensekontroll før de tillates importert. Derfor er det etablert flere systemer for grensekontroll av ikke-animalske risikoprodukter.

Regelverket for noen av disse matvarene revideres relativt ofte, minst to ganger i året. Derfor må du holde deg oppdatert ved å lese de aktuelle forskriftene jevnlig for å vite hvilke produkter som til enhver tid skal grensekontrolleres. Ved å melde seg på Mattilsynets nyhetsbrev, vil du få tilsendt nyheter.

For oversikt over regelverket som omhandler ikke-animalske produkter med importrestriksjoner, se lenken til tabell under (åpnes i pdf). Tabellen gir en oversikt over aktuelt regelverk, eventuelle krav til forhåndsmelding, hvilket meldesystem som skal benyttes, aktuelle importsteder /grensekontrollstasjoner, og om det er krav til at spesielle dokumenter må følge med forsendelsen.

Det er forskjellige grensekontrollstasjoner i Norge som det respektive produkt kan importeres via. Hvilke grensekontrollstasjoner det er, finner du i forskriften som omfatter produktet du skal importere, eller i tabellen.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Meldeskjema for importører av kjøkkenartikler i plast fra Kina eller Hong KongPDF

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev