Import av ikke animalske risikoprodukter

Publisert 21.01.2013     Sist endret 13.12.2019

Noen ikke-animalske produkter fra visse tredjestater (land utenfor EU/EØS) er definert som risikoprodukter av EU-kommisjonen. Disse produktene skal gjennomgå grensekontroll før de tillates importert. Derfor er det etablert flere systemer for grensekontroll av ikke-animalske risikoprodukter.

Regelverket for noen av disse matvarene revideres relativt ofte. Derfor må man holde seg oppdatert ved å lese de aktuelle forskriftene jevnlig for å vite hvilke produkter som til enhver tid skal grensekontrolleres. Ved å melde seg på Mattilsynets nyhetsbrev, vil man få tilsendt nyheter når disse blir lagt ut på www.mattilsynet.no

For oversikt over ikke-animalske varer med importrestriksjoner, se tabellen under. I denne tabellen finnes det en oversikt over aktuelt regelverk, eventuelle krav til forhåndsmelding, hvilket meldesystem som skal benyttes, aktuelle importsteder og om det er krav til at spesielle dokumenter må følge med forsendelsen.

Det er det forskjellige grensekontrollstasjoner i Norge som det respektive produkt kan importeres over. Hvilke grensekontrollstasjoner det er finner du i forskriften som omfatter produktet du skal importere.

For oversikt over ikke-animalske varer med importrestriksjoner, se tabellen under.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Meldeskjema for importører av kjøkkenartikler i plast fra Kina eller Hong KongPDF

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Import av mat Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer