Import av ikke-animalske risikoprodukter – nå kan du søke om utpeking av kontrollsted

Publisert 26.07.2022     Sist endret 26.07.2022

Da ny kontrollforordning (forordning (EU) 2017/625) ble implementert våren 2020, kom det flere endringer rundt systemet for import av grensekontrollpliktige ikke-animalske risikoprodukter. Blant annet er det åpnet for at hver enkelt medlemsstat kan utpeke og listeføre kontrollsteder for identitets- og fysisk kontroll av ikke-animalske risikoprodukter nevnt i forordning (EU) 2019/1793. Dokumentkontroll skal fortsatt gjøres ved en listeført grensekontroll ved første grensepassering inn til EU/EØS-området.

Mattilsynet har etablert et system for søknad og utpeking av kontrollsteder, som skal ivareta disse endrede reglene iht. forordning (EU) 2019/2123. Virksomheter som importerer visse grensekontrollpliktige ikke-animalske risikoprodukter iht. forordning (EU) 2019/1793, kan nå søke om å få sin virksomhet utpekt som kontrollsted, om grensekontrollstasjonen (GKS) ikke har egnede fasiliteter til å gjennomføre kontrollen.

Ved å benytte seg av et kontrollsted, så vil den fysiske kontrollen av forsendelsen skje ved kontrollstedet, og forsendelsen vil også stå sperret ved kontrollstedet i påvente av analyseresultater og frigivelse til omsetning. De virksomheten som ønsker å bli utpekt som kontrollsted, må nå søke om å bli utpekt og listeført i TRACES NT.

Mattilsynet utpeker kontrollsteder på bakgrunn av søknader fra private, men med begrensningene:

  • Geografisk nærhet til en GKS som er utpekt til å kunne kontrollere ikke-animalske næringsmidler og fôrvarer (inntil 1 time transporttid fra aktuell GKS).
  • Kun for forsendelser som GKS ikke har fasiliteter til å håndtere (per tid forsendelser emballert i storsekk (enhetsvekt over 100kg)).

Det er GKS som foretar dokumentkontroll, som avgjør om forsendelsen kan sendes for videre kontroll ved utpekt kontrollsted. Før transporten til kontrollstedet kan skje, må det foreligge en avtale/tillatelse fra kontrollsted om at de vil ta imot forsendelsen.

For mer informasjon om søknad og vilkår, se artikkel om søknad og utpeking av aktivitet «Nytt kontrollsted»

Fant du det du lette etter?