Faktaartikkel

Import av ris og risprodukter fra Kina

Publisert 21.11.2016     Sist endret 21.11.2016

Importen av ris og risprodukter fra Kina er regulert av EU-vedtaket 2011/884/EU om særskilte beskyttelsestiltak mot ikke-godkjent genetisk modifisert ris (GMO) i risprodukter med opprinnelse i Kina.

Dette regelverket er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av ris og risprodukter fra Kina.

Regelverket gjelder

  • særlige krav til importen av ris eller produkter som inneholder ris fra Kina
  • hvilken kontroll forsendelsen skal gjennom og hvilke dokumenter som skal følge forsendelsen.

Hvilke produkter som er omfattet er opplistet i vedlegg I. Regelverket omfatter ikke private forsendelser til privat bruk.

Grunntrekkene ved beskyttelsestiltaket

Der Norge er første mottaksstat av forsendelsen innen EØS-området, skal forsendelsen:

  • Importeres via et utpekt importsted. Dette er enten Oslo lufthavn Gardermoen, Oslo havn, Borg havn eller Larvik havn.

  • Forhåndsmeldes i TRACES senest én arbeidsdag før ankomst.

  • Følges av helsesertifikat og analyserapport som bekrefter fraværet av GMO i hvert parti av forsendelsen. Sertifikatet skal være bekreftet og underskrevet av kinesiske myndigheter (AQSIQ).

  • Være gjenstand for dokumentkontroll ved importstedet. I tillegg skal alle forsendelsene kontrolleres fysisk om de inneholder ikke-godkjent GMO.

  • Som hovedregel holdes igjen på importstedet frem til resultatene på prøvene foreligger.

Prosedyren for prøvetaking og analyser er gjengitt i vedlegg II til forskriften. Kostnadene ved prøvetakningen, analysene og mulig tilbakesending/destruksjon skal dekkes av importøren.

Kravet om helsesertifikat og analyserapport gjelder ikke for partier med produkter listet i vedlegg I som ikke er fremstilt av ris. Det skal legges frem en erklæring som bekrefter dette.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mattilsynets sentralbord, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Mattilsynets sentralbord, tlf. 22 40 00 00