Import av selolje fra Canada

Publisert 10.09.2020     Sist endret 10.09.2020

Norge har fremforhandlet et sertifikat med kanadiske myndigheter som skal benyttes ved import av selolje. Sertifikatet gjelder kun for olje til humankonsum og bare for selolje fra Canada.

Sertifikatet omfatter både råolje, raffinert olje og gelatinkapsler med olje. Det er på engelsk, fransk og norsk og er på tre sider, og sertifikatet blir utstedt av Canadian Food Inspection Agency.

Grensekontrolleres og meldes i TRACES

Selolje er et animalsk produkt som er listet i forskrift om hvilke produkter som skal underkastes veterinær grensekontroll før det tas inn til Norge, den såkalte positivlisten.

Varene skal derfor forhåndsmeldes i TRACES til den grensekontrollstasjonen i Norge hvor varen ønskes importert, og behandles etter vanlig grensekontrollregime med dokumentkontroll, identitetskontroll og ev. fysisk kontroll.

Kontrollen er gebyrbelagt.

Les mer om veterinær grensekontroll av animalske produkter fra land utenfor EU/EØS.

Sjekk om grensekontrollstasjonen er godkjent for selolje

Vi gjør oppmerksom på at grensekontrollstasjonene (GKS) er godkjent for kontroll av ulike typer vare fra tredjestat, det gjelder også oppbevaringstemperatur for produktet og om det er pakket eller i bulk.

Du må derfor forhøre deg om den stasjonen du ønsker å benytte er godkjent for selolje.

Oversikt over norske grensekontrollstasjoner (GKS)

Med utgangspunkt i at seloljen vil være pakket og antakelig kommer på fat vil følgende GKSer kunne foreta kontrollen som må gjøres av veterinær:

  • Borg Havn
  • Oslo Havn
  • Oslo Gardermoen
  • Larvik Havn
  • Ålesund Havn
  • Kristiansund Havn

Må omsettes i Norge eller eksporteres til land utenfor EU/EØS

Mattilsynet gjør oppmerksom på at alle selprodukter siden 2009 har vært forbudt å samhandle/omsette i EU.  

Seloljen som importeres til Norge må derfor omsettes nasjonalt eller eksporteres til land utenfor EU.

Fant du det du lette etter?