Kunngjøring

Kommende endring av reglene om import av frukt, grønnsaker og nøtter fra tredjestater

Publisert 05.05.2022     Sist endret 05.05.2022

22. april behandlet EU kommisjonen endrede regler for importkontroll av ikke animalske produkter fra tredjestater. Kommisjonen gjør flere endringer, blant annet justeres kontrollfrekvenser. Endringene vil bli fastsatt av kommisjonen i juni 2022, og trer i kraft sommeren 2022.

Endingene gjelder vedlegg I  og II i forordning (EU) 2019/1793.

Vedtatte endringer til vedleggene er som følger:

Inn på vedlegg I:

 • appelsiner fra Egypt (plantevernmidler), tas inn med en kontrollfrekvens på 20 %,
 • ris fra India og Pakistan (plantevernmidler), tas inn med en kontrollfrekvens på 5 %,
 • langbønner og guava fra India (plantevernmidler), tas inn med en kontrollfrekvens på 20 %.

Andre endringer vedlegg I:

 • jordnøtter fra Argentina (aflatoksiner), fjerner varenummer som ikke stemmer
 • hasselnøtter fra Georgia (aflatoksiner), økt kontrollfrekvens til 30 % på grunn av flere funn,
 • ris fra India og Pakistan (aflatoksiner og Okratoksin A), endring av varenummer for å dekke opp alle varianter,
 • pepperfrukter (annet enn søte) fra Thailand, økt kontrollfrekvens til 30 % på grunn av flere funn,
 • tørket oregano fra Tyrkia, galia melon fra Honduras og gotukola fra Sri Lanka, fjerner varenummer som ikke stemmer.

Inn på vedlegg II:

 • johannesbrødkjernemel fra India, Malaysia og Tyrkia (EtO), tas inn med en kontrollfrekvens på 20 %.

Andre endringer vedlegg II:

 • muskat fra Indonesia (aflatoksiner), økt kontrollfrekvens til 30 % på grunn av flere funn,
 • jordnøtter fra Egypt, Ghana, Gambia, India og Sudan (aflatoksiner), fjerner varenummer som ikke stemmer,
 • krydder fra India (EtO), får en endret beskrivelse der det legges til "tørkede krydder",
 • hurtignudler fra Sør-Korea og Vietnam (EtO), legger til "ex" foran varenumrene for å avgrense mot produkter som ikke skal undersøkes.

Flytting mellom vedleggene:

 • muskat fra India (aflatoksiner), flyttes til vedlegg I med en kontrollfrekvens på 30 % på grunn av en forbedring,
 • palmeolje fra Ghana (Sudan fargestoff), flyttes til vedlegg II med en kontrollfrekvens på 50 % på grunn av flere funn.

Unntakene fra kontrollreglene blir også justert, der forsendelser med produkter som kun skal er til varevarer, prøvemateriale og vitenskapelig bruk (og ikke ut på markedet) er unntatt fra kontroll så lenge de er under 50 kg (10 kg hvis tørket produkt mv.). Ved særlig søknad kan også forsendelser over 50 kg unntas fra kontrollreglene. Forsendelser med produkter til personlig bruk får en redusert vektgrense til 5 kg (2 kg hvis tørket produkt mv.).

Videre slettes definisjonen av forsendelse i art.2 (2), for å samkjøre begrepet med definisjonen som er gitt i kontrollforordningen (forordning (EU) 2017/625).

Kommisjonen tar sikte på at denne sjette oppdateringen vil tre i kraft rundt 1. juli 2022.

Det tas forbehold om mulige endringer i oppdateringen av forordning (EU) 2019/1793 frem mot endelig vedtakelse i begynnelsen av juni 2022.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor tlf. 22 40 00 00