Kunngjøring

Kontroll av økologiske produkter - unntak fra kontroll ved grensekontrollstasjoner

Publisert 27.06.2022     Sist endret 11.08.2022

Ikke-animalske økologiske produkter og karens produkter omfattet av kontrollreglene for ikke-animalske produkter (forordning (EU) 2019/1793) kan kontrolleres ved kontrollsteder. Videre kan økologiske produkter som ikke er omfattet av veterinær- eller ikke-animalsk kontroll få gjennomført den økologiske kontrollen ved et punkt for frigivelse. Endringene trådte i kraft 25. juni 2022.

Den 21. juni 2022 fastsatte Mattilsynet en forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2021/2305 - unntak fra kravene om kontroll av økologiske produkter og karens produkter ved en grensekontrollstasjon.

Forordningen, 2021/2305, åpner for at forsendelser med økologiske produkter som ikke er omfattet av de veterinære- eller ikke-animalske kontrollreglene kan slippe å kontrolleres ved en grensekontrollstasjon, og heller gjennomføre den økologiske kontrollen ved et punkt for frigivelse (point of release for free circulation). Disse punktene må etableres på forhånd før denne ordningen kan brukes.

Rettsakten åpner også for at forsendelser med økologiske produkter som er omfattet av de ikke-animalske kontrollreglene (eksempelvis: forordning (EU) 2019/1793), kan få gjennomført den økologiske kontrollen ved et kontrollsted, istedenfor på en grensekontrollstasjon. I Norge vil man bare utpeke slike kontrollsteder for storsekk (big-bag) forsendelser i nærheten til en grensekontrollstasjon.

Forordning (EU) 2021/2305 krever også en oppdatering av forskrift 9. mars 2020 nr. 708 om offentlig kontroll – generelle regler for grensekontroll forordning (EU) 2019/2123, forordning (EU) 2019/2126, forordning (EU) 2019/2129 og forordning (EU) 2019/2130, som inneholder reglene om kontrollsteder.

Fant du det du lette etter?

Les mer

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00


Les mer

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00