Faktaartikkel

Netthandel med mat, kosttilskudd, fôr, planter, kosmetikk og dyr

Publisert 31.05.2019     Sist endret 09.07.2021

Selger du varer via internett gjelder stort sett de samme reglene som om du selger varer i en vanlig butikk eller en restaurant. Noen spesielle forhold må du likevel være klar over. Vi skriver først om generelle bestemmelser som gjelder for samtlige bransjer. Mer spesielle bestemmelser vil du finne informasjon om i de fagspesifikke avsnittene.

Hva er netthandel?

Netthandel er en form for fjernsalg hvor det inngås avtale om kjøp mellom leverandør og kjøper via internett, f.eks. via:

 • nettbutikker
 • sosiale medier, f.eks. Facebook, Instagram
 • elektroniske markedsplasser som for eksempel Finn.no
 • blogger

Registrering av virksomheter som driver salg via internett

Når du driver en virksomhet som hører inn under regelverket som Mattilsynet fører tilsyn med, må du melde fra til oss via Mattilsynets skjematjenester

Dette gjelder virksomheter som faller inn under omfanget av:

Eksempler på nettbaserte virksomheter som må registrere seg hos oss

Næringsmiddelområdet

 • virksomheter som tilbyr dagligvarer via netthandel
 • virksomheter som kun har lager av matvarer og sender ut på bestilling via en nettside eller lignende, f.eks. matkasser
 • virksomheter som selger kosttilskudd via internett
 • matprodusenter og privatpersoner som tar imot bestillinger av produkter de selger via nettet.

Kosmetikk og kroppspleieområdet

Følgende virksomheter er registreringspliktige i henhold til kosmetikkforskriften § 6 første ledd:

 • nettbutikker som selger kosmetikk og kroppspleieprodukter fra EØS for grossistomsetning (Ikke registreringsplikt for virksomheter som kun selger til privatmarkedet når produktene kommer fra EØS)
 • nettbutikker som selger importert kosmetikk og kroppspleieprodukter fra tredjeland (utenfor EU/EØS). norske virksomheter som produserer og selger produktene på internett.

Plante- og fôrområdet

 • netthandler som importerer planter, formeringsmateriale og/eller plantedeler
 • netthandler som produserer og omsetter visse planter. Se mer om kravene til produksjon og omsetning av planter
 • netthandler som selger og/eller importerer plantevernmidler. Dette gjelder både for yrkespreparater og konsentrerte hobbypreparater
 • innførsel og omsetning av såvarer via netthandel er kun tillat for registrerte såvareforretninger. Se mer om  omsetning av såvarer
 • alle gjødselvarer/produkter som blir omsatt ved netthandel skal være registrert hos Mattilsynet
 • netthandler som omsetter og/eller importerer fôrvarer må være registrert hos Mattilsynet, med unntak av virksomheter som driver med detaljsalg av fôr til kjæledyr

Dyreområdet

 •  kommersiell netthandel med dyr, sæd og embryo

Virksomhetens ansvar

Det er alltid ditt (virksomhetens) ansvar at varene du selger er i samsvar med regelverket. NB: De som selger varer over internett er pålagt de samme kravene som virksomheter som selger varer i fysiske butikker I tillegg finnes det noen krav som kun gjelder for salg via internett. Se avsnitt under "egne krav ved netthandel" under.

Sporbarhet

Det er krav til sporbarhetsrutiner for varene også når du driver med netthandel. 

Du skal vite hvor varene du handler med, kommer fra og hvem du selger til, altså ett trinn fram og ett tilbake. Dersom du kun selger varer direkte til forbruker er det ikke for næringsmidler et sporbarhetskrav at du skal kunne identifisere hvem som har kjøpt varene. Men for andre formål bør du ha oversikt over hvem du selger til.

For næringsmidler se forskrift om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket (matlovsforskriften)

For kosmetikk, se forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter

Import og eksport

Dersom du driver netthandel med varer til eller fra utlandet, er det spesielle regler. Les mer om kravene.

Egne krav ved netthandel

I tillegg er det noen særkrav som gjelder for salg via internett.  E-handelsloven og angrerettloven har bestemmelser som gjelder for deg som selger og markedsfører varer via internett uavhengig av varetype. Dette gjelder blant annet hvilken informasjon du må oppgi om din virksomhet på nett og forholdet mellom en markedsplass på nett og selve nettbutikken.

 • Krav til informasjon på nettsidene (e-handelsloven §§ 8 og 9):
  E-handelsloven stiller en rekke krav om hvilken informasjon som skal ligge lett tilgjengelig på nettsiden din. Du skal alltid oppgi følgende opplysninger:

  - navn

  - adresse

  - elektronisk postadresse,

  - øvrige opplysninger som gjør det mulig for forbruker å komme i kontakt med deg, f.eks. telefonnummer eller en chat-funksjon/kontaktskjema.

  I tillegg skal du oppgi organisasjonsnummer i foretaksregisteret og om du er merverdiavgiftspliktig, eventuelle godkjenninger som kreves for å utføre virksomheten, samt navn og adresser på den aktuelle godkjenningsmyndigheten.
   
 • Nettbutikker i Norge (e-handelsloven §§ 4 og 5)
  Dersom du etablerer en nettbutikk i Norge, skal du følge norsk regelverk selv om du helt eller delvis henvender deg til kunder i andre land innen EØS. Dette gjelder i hele EØS, slik at nettsteder i andre EØS-land kan selge sine varer til kunder i Norge uavhengig av norske regler så lenge de følger reglene i sitt eget etableringsland. Det er imidlertid ett viktig unntak, og det er når det er nødvendig å beskytte folkehelsen.
   
 • Ansvarsfrihet under visse forutsetninger (e-handelsloven §§ 16 – 19)
  Den som formidler salgsannonser (som f.eks. FINN, Amazon.com, CDON.com eller administrator i Facebook-gruppe) uten å bestemme innholdet i annonsene, plikter å fjerne eller sperre tilgangen til den lagrede informasjonen etter pålegg fra domstol eller offentlig myndighet.

For mer detaljert informasjon om disse lovene, se Forbrukertilsynets informasjon om netthandel.

Har du ytterligere spørsmål knyttet til disse lovene kan du kontakte Forbrukertilsynet.

Vårt tilsyn med salg og markedsføring på internett

Mattilsynet har i henhold til matloven § 13, og kosmetikklova § 16, hjemmel til å føre tilsyn med omsetning inkludert netthandel, innenfor det som er definert som lovenes virkeområde i § 2. Mattilsynet kan fatte nødvendige vedtak for gjennomføring av bestemmelsene gitt i eller i medhold av disse lovene.

Tilsynet skal som hovedregel være uanmeldt. Forvaltningsloven gir oss også anledning til både å foreta anonyme søk og kjøp.

Andre etaters nettsider

Du har også ansvar for å sette deg inn i annet relevant regelverk. Vi nevner følgende aktuelle etaters nettsteder med tilhørende lenker. Listen er ikke uttømmende:

Fagspesifikk informasjon

Fant du det du lette etter?