Ny forskrift om forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria

Publisert 19.06.2015     Sist endret 19.06.2015

I lys av omfattende funn av pesticider i tørkede bønner fra Nigeria, og med ingen tegn til forbedring, har EU-kommisjonen fastsatt et importforbud rettet mot dette produktet.

Forbudet er rettet mot produkter som importeres under varenummeret 07.13.3900. Forbudet trer i kraft straks og vil foreløpig gjelde frem til 30. juni 2016, med mulighet for forlengelse. Forbudet er begrunnet i faren for menneskehelsen.

Forskriften gjennomfører forordning (EU) 2015/943, som også endrer forordning (EF) nr. 669/2009.

Dette produktet har tidligere vært ført opp i forordning (EF) nr. 669/2009 om utvidet grensekontroll for ikke-animalske risikoprodukter, som er gjennomført i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Ny forskrift om forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria, som gjennomfører forordning (EU) 2015/943, trer i kraft straks.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med det regionale Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved spørsmål om importforbudet rettet mot tørkede bønner fra Nigeria.


Kontaktinformasjon

Ta kontakt med det regionale Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved spørsmål om importforbudet rettet mot tørkede bønner fra Nigeria.