Kunngjøring

Opphevelse av koronaforskriften - fjerning av unntaksregler knyttet til import- og kontrollreglene

Publisert 06.10.2021     Sist endret 06.10.2021

5. Oktober 2021 opphevet Mattilsynet midlertidig forskrift 19. juni 2020 nr. 1228 om offentlig kontroll for å sikre etterlevelse av regelverket for mat, fôr, plantevernmidler, dyrehelse og dyrevelferd på bakgrunn av korona-krisen (covid-19), forordning (EU) 2020/466.

Forskriften har gjennomført Kommisjonens gjennomføringsrettsakt forordning (EU) 2020/466. Denne rettsakten har gitt enkelte nødvendig unntak på import- og kontrollområdet i forbindelse med korona-situasjonen. Unntakene har omfattet bruk av personell (reduserte krav til disse), og unntak for bruk av fysisk sertifikat (elektroniske sertifikater). Forordningen gjaldt frem til 1. september 2021 etter siste endring, og er nå opphevet.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Mattilsynets lokalt på telefon 22 40 00 00 ved spørsmål.


Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Mattilsynets lokalt på telefon 22 40 00 00 ved spørsmål.