Tilsyn med og veiledning av næringsmiddelimportører i 2021

Publisert 15.01.2021     Sist endret 15.01.2021

Tilsynet med næringsmiddelimportører og virksomheter som fører inn varer fra utlandet vil i 2021 bli prioritert ut fra risiko knyttet til produktgruppene som importeres og deres opprinnelsesland. Videre vil vi tilby egen veiledning til nye næringsmiddelimportører i løpet av året.

Dette ser vi etter

Vi vil prioritere utvelgelse av næringsmiddelimportørene ut fra følgende kriterier (risikobasert):

  1. Importører av animalske og ikke-animalske grensekontrollpliktige næringsmidler
  2. Importører som innfører varer fra tredjestat og som ikke er blitt revidert de siste 5 årene
  3. Importører av økologiske produkter

Næringsmiddelimportører som importerer andre varer og fra andre land må også kunne påregne at Mattilsynet kan komme på tilsyn. Dette kan være tilsyn knyttet til håndtering og oppfølging av hendelser f.eks. knyttet til meldinger om distribusjon av helsefarlig mat rapportert via EU-meldesystemet RASFF. 

En egen veiledning til nye næringsmiddelimportører vil bli tilbudt i løpet av 2021. Denne veiledningen vil dekke de punktene vi vil se nærmere på ved et tilsynsbesøk.

Dette bør dere være forberedt på

Tilsynet i 2021 skal finne svar på hvilket system næringsmiddelimportøren har for å følge regelverket for de produkter importøren tar inn i landet og om det tas inn varer som er ulovlig importert. Det vil spesielt sees på i hvilken grad importøren gjør forhåndsvurdering av produkter, opprinnelsesland og virksomheter. Videre vil vi se nærmere på rutiner knyttet til hendelser/avvik og varsling av disse, sporingssystemet og registreringsplikten hos Mattilsynet.

Alle bør være forberedt på tilsyn

Vi har ikke kapasitet til å føre tilsyn med alle næringsmiddelimportører i landet. Alle bør allikevel være forberedt på å få tilsyn, gjerne knyttet til en konkret hendelse/avvik. Det er lurt om dere har gjennomgått rutinene på forhånd. Nødvendig dokumentasjon bør være lett tilgjengelig.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer