Lær om import av animalske varer fra tredjestat/land utenfor EU/EØS

Publisert 17.12.2020     Sist endret 18.12.2020
131183444

Alle animalske produkter som importeres fra land utenfor EU/EØS skal godkjennes ved en av Mattilsynets grensekontrollstasjoner før de kan tas inn. Dette gjelder også for enkelte sammensatte produkter som består av både vegetabilske og animalske bestanddeler.

EØS-avtalen forplikter Norge til å ha samme regelverk for kontroll med import av disse produktene som EU. Varer som godkjennes importert til Norge blir dermed også godkjent for hele EØS-området. Grunnen til at vi har grensekontroll er å forebygge spredningen av smittsomme dyresykdommer gjennom maten samt å sikre at maten som importeres er helsemessig trygg å spise og ikke til skade for miljøet. For mer informasjon, se informasjonsvideo fra EU.

Spørsmål og svar

Hva er en animalsk vare?

Varer som inneholder bestanddeler som kommer fra dyr er å regne som animalske varer. Kjøtt, melk, fisk, egg, honning, gelatin og kollagen er eksempler på dette.

Hvorfor må animalske matvarer fra tredjestater grensekontrolleres?

Den veterinære grensekontrollen skal forebygge spredning av svært smittsomme dyresykdommer fra andre land til Norge og EU/EØS, slik som munn- og klauvsyke og svinepest. Videre skal man sikre at maten som importeres er helsemessig trygg å spise.

Grensekontrollen er bare en av barrierene for å sikre trygg mat. Når du importerer matvarer er det ditt ansvar å sørge for at matvarene som importeres er trygge.

Skal alle animalske matvarer grensekontrolleres?

Dersom den animalske varen importeres direkte fra et land utenfor EU/EØS, så skal den grensekontrolleres. Dette gjelder også for enkelte sammensatte produkter som består av både vegetabilske og animalske bestanddeler.  

Dersom du er usikker på om varen du skal importere er grensekontrollpliktig kan du se etter i positivlisten og vedleggene I og II i forskrift om hvilke sammensatte produkter som skal gjennom offentlig kontroll ved en grensekontrollstasjon. Eventuelt kan du ta kontakt med en av Mattilsynets grensekontrollstasjoner.

Hva er et sammensatt produkt?

Et sammensatt produkt er en matvare som består av en foredlet animalsk bestanddel og produkter av vegetabilsk opprinnelse.

Sammensatte produkter er en varegruppe som er regulert av et omfattende regelverk, og det kan være vanskelig å avgjøre om varen er grensekontrollpliktig eller ikke. Les mer om sammensatte produkter finner du (SP).

Hvilke regler gjelder for animalske matvarer importert fra land utenfor EU/EØS?

Regelverket er krevende på dette området, og det er mange plikter og krav forbundet med import av animalske matvarer fra land utenfor EU/EØS. Som importør er du selv ansvarlig for å sette deg inn i gjeldende regler og holde deg oppdatert. Matvarer som ikke er trygge eller ikke oppfyller reglene kan nektes importert og omsatt.

Oversikt over forskriftene med enkel forklaring om innhold se oversikt over de nye forskriftene for importkontrollen.

Hvordan varsler jeg Mattilsynet om import av animalske matvarer fra land utenfor EU/EØS?

Alle som vil importere matvarer for videresalg må være registrert hos Mattilsynet. Registrering gjøres via Mattilsynets skjematjenester.

Animalske matvarer skal meldes i TRACES (TRAde Control an Expert System) før partiet ankommer en grensekontrollstasjon som er godkjent for denne typen vare. Meldingen skjer ved å opprette en CHED (Common Health Entry Document) for hvert vareparti.

For å få tilgang til TRACES, må du først opprette en bruker i EU-login og deretter knytte deg opp som «operator», se brukerveiledning.

Har du behov for hjelp til bruk av TRACES, kan du kontakte vår brukerstøtte på tlf: 414 00 571 (hverdager mellom kl. 14-15) eller på-post: traces.brukerstotte@mattilsynet.no.

Er det krav til helsesertifikater for animalske matvarer og sammensatte produkter?

Dersom varen importeres direkte fra et land utenfor EU/EØS (tredjestat), må det medfølge helsesertifikat. Helsesertifikatet skal utstedes av tredjestatens kompetente myndighet før varepartiet forlater avsenderlandet.

Er alle animalske varer fra land utenfor EU/EØS tillatt å importere?

Animalske varer som skal importeres fra en tredjestat må komme fra et godkjent land og godkjent virksomhet. Det er nemlig ikke slik at alle tredjestater er godkjent for å eksportere alle typer animalske varer til EU/ EØS. I tillegg til at landet må være godkjent, må også (produksjons) virksomheten være godkjent for eksport til EU/EØS.

Det finnes lister med godkjente land og godkjente virksomheter i tredjestater både med tanke på folkehelse og dyrehelse. Som importør må du følge med på disse listene.

Hva skjer hvis du ikke fremstiller varepartiet for grensekontroll?

Dersom du tar inn en matvare som er grensekontrollpliktig utenom en grensekontrollstasjon, så vil du miste alle varene dine. Akkurat hva som skjer med varene vil variere utfra produktet og dokumentasjonen, men avgjørelsen vil enten være at varepartiet sendes ut av EU/EØS på vareeiers regning, eller at varepartiet destrueres i Norge på vareeiers regning.

Hvor ligger grensekontrollstasjonene?

De grensekontrollpliktige varene kan enten tas inn via en av mange grensekontrollstasjoner i EU eller en av Norges grensekontroller Norske grensekontrollstasjoner - Norwegian border control posts.

Er det noen gebyrer på grensekontrollen til Mattilsynet?

Grensekontrollen er gebyrbelagt og dekker kostnader ved kontrollen. I tillegg kommer kostnader for eventuelle laboratorieanalyser. Som importør må du ved behov bistå med å tilrettelegge for kontrollen.

Gebyrets størrelse reguleres årlig. Satsene finner du hos Lovdata.

Fant du det du lette etter?
Denne artikkelen har en video
QR code for video. Used when printing a video
For å se videoen må du laste ned en QR-kodeleser til din mobil/nettbrett. Bruk f. eks gratisappen Beetagg som støtter de aller fleste typer enheter.