Spørsmål og svar

Hvilke krav gjelder for oppvaskmaskiner?

Publisert 12.11.2012     Sist endret 22.11.2016

Husholdningsmaskin, vanlig hjemmemaskin

For å oppnå god termisk desinfeksjonseffekt i en oppvaskmaskin må skylleprogrammet ha en temperatur på minimum 65 ºC når det brukes vanlige husholdningsmaskiner med programlengde på 1 time eller mer.

Vasketid og skylletemperatur må være dimensjonert ut fra kravet om at sluttresultatet skal være hygienisk rent. Lite forurenset oppvask og lang vaske- og skylletid, kan kompensere for høy temperatur.

Profesjonell oppvaskmaskin, type storkjøkken

Oppvaskmaskiner som brukes i storkjøkken er ofte maskiner med ett kammer og hurtigprogrammer med kort vaske- og skylletid, ofte under 2 minutter. Da må temperaturen i det avsluttende skylleprogrammet ofte være høyere enn i en vanlig husholdningsmaskin for å kunne oppnå god termisk desinfeksjonseffekt. Bruk av kjemi kan redusere behovet for høy temperatur.

I andre tilfeller brukes tunellmaskiner der oppvasken trekkes på et samlebånd gjennom flere temperatursoner i maskinen. Her vil det være flere forhold enn tid og temperatur som påvirker sluttresultatet. Blant annet legges det vekt på å oppnå god desinfeksjonseffekt gjennom å kombinere egenskapene til de ulike sonene i maskinen, enn at skyllevannet skal ha en spesielt høy temperatur. Leverandøren av oppvaskutstyret vil tilpasse dette til dine behov.

Et godt vaskeresultat er avhengig av at oppvaskmaskiner blir brukt og vedlikeholdt i henhold til leverandørens anbefalinger.

Når er det hygienisk rent?

Med hygienisk rent mener vi at alle matrester, vaskemidler, bakterier, virus og annen forurensning skal være fjernet. Hygienisk rent kan oppnås gjennom bruk av kjemikalier med desinfiserende effekt eller ved bruk av varme.

Må jeg ta prøver etter oppvasken?

Ved gode rutiner skal det ikke være nødvendig å ta bakteriologiske prøver av reingjort utstyr for å kontrollere om resultatet er oppnådd.

Ofte er det tilstrekkelig å kontrollere at tid og temperatur er innenfor spesifikasjonene, at utstyret brukes riktig og at kopper, glass og bestikk er varmt og tørt når det tas ut av en oppvaskmaskin.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Spørsmål og svar

Regelverk og veiledningPublikasjoner

Spørsmål og svar

Regelverk og veiledning