Korona forsinker Mattilsynets smilefjestilsyn

Publisert 26.10.2020     Sist endret 26.10.2020

Koronautbruddet fører til at Mattilsynet ikke får gjennomført alle smilefjestilsyn til planlagt tid. Det betyr at en del serveringssteder særlig i større byer ikke får sitt årlige smilefjestilsyn før til neste år.

Med flere uker uten smilefjestilsyn i etterkant av koronautbruddet i mars, har Mattilsynet naturlig nok et etterslep i planlagte tilsynsbesøk.

Smilefjestilsynet er nå trappet opp og utføres de fleste steder i landet. På mindre steder med få serveringssteder har man i stor grad klart å ta igjen etterslepet. I de større byene med mange serveringssteder vil ikke Mattilsynet rekke over alle før til neste år.

Siden det er lokale forskjeller i smittesituasjonen, vil det også variere hvor mange smilefjestilsyn Mattilsynet kan gjennomføre.

Smilefjesvirksomhetene får vanligvis besøk av Mattilsynet minst én gang i året. De fleste får smilefjes ved første tilsynsbesøk. Dette viser at de fleste serveringsstedene har gode rutiner for å sikre trygg mat.

Fant du det du lette etter?