Faktaartikkel

Opplæring av ansatte i serveringsbransjen

Publisert 18.06.2012     Sist endret 18.10.2016

Alle ansatte skal være i stand til å utføre egne arbeidsoppgaver i samsvar med regelverket.

Krav om opplæring gjelder alle, også vikarer og deltidsansatte.

Mer informasjon i Forskrift om næringsmiddelhygiene, Forordning (EF)  852/2004. Vedlegg II, kap XII

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00