Restaurant, kafé og hotell

Publisert 02.12.2019     Sist endret 24.09.2021

Korona - Næringsmiddelvirksomheter

Mattilsynet fører tilsyn med at virksomheter innen HoReCa*-segmentet produserer, bearbeider og selger mat og drikke som er helsemessig trygg og i samsvar med hygieneregelverket.

Virksomhetene har et selvstendig ansvar for å følge regelverket. Mattilsynets oppgave er å påse at regelverket etterleves.

*HoReCa = Hotell, restaurant og kafé

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialerAltinn
Endre informasjon om næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialerAltinn

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Matservering Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer