Restaurant, kafé og hotell


Publisert 23.08.2012 | Sist endret 08.12.2016

Mattilsynet fører tilsyn med at virksomheter innen HoReCa*-segmentet produserer, bearbeider og selger mat og drikke som er helsemessig trygg og i samsvar med hygieneregelverket.

Virksomhetene har et selvstendig ansvar for å følge regelverket. Mattilsynets oppgave er å påse at regelverket etterleves.

*HoReCa = Hotell, restaurant og kafé

Mer om restaurant, kafé og hotell

Spørsmål og svar

Gjeldende regelverk

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny næringsmiddelvirksomhetAltinn

Tilsynsresultater

Relaterte nyheter

Nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om tema:
Matservering Regelverksendringer, nyheter og annet aktuelt stoff tilknyttet dette tema

Relaterte nyheter

Alle nyheter