Tilsynsrapport

Dårlig hygiene hos halvparten av hurtigmatstedene

Publisert 29.08.2014     Sist endret 29.08.2014

Mattilsynet i Buskerud, Vestfold og Telemark har utført mer enn 340 tilsyn i hurtigmatbransjen. Mer enn halvparten hadde ikke tilfredsstillende orden og renhold.

Følgende hovedområder ble kontrollert:

  • Personlig hygiene: Håndvaskmuligheter og bruk av rent arbeidsantrekk
  • Renhold: Lokaler og utstyr
  • Beskyttelse mot forurensning: Skille rene og urene aktiviteter under produksjon (unngå kryssforurensning)
  • Temperaturstyring: Kjøl og varmholding av mat

341 tilsyn ble gjennomfør fra mars til august i år. Grunnleggende hygieneforståelse i den daglige driften har vært kontrollert ved tilsynene.

53 % hadde regelverksbrudd. Av de 182 virksomhetene med regelverksbrudd, var det åtte virksomheter som fikk hastevedtak. Det var flest regelverksbrudd på kontrollpunktet «orden, renhold, vedlikehold».

Mangelfull forståelse

Det er skuffende at det er avdekket mange regelverksbrudd. Mange av virksomhetene i denne delen av hurtigmatbransjen har mangelfulle rutiner for grunnleggende hygienisk drift. Det kan tyde på mangelfull kompetanse og forståelse for å sikre trygg mat.

Mattilsynet veiledet og informerte mye både under og i etterkant av tilsynene. Resultatene viser at tilsynene er viktig for å forebygge matrelatert sykdom.

Om tilsynene

Alle regionens syv distriktskontorer har deltatt i hurtigmattilsynene. Tilsynene er utført i virksomheter som produserer varm hurtigmat, eksempelvis gatekjøkken, bensinstasjoner og kebab-utsalg, inkludert pizzabakere (unntatt de som definerer seg selv som restauranter).

Inspektørene har sett på ansattes håndvaskrutiner og bruk av arbeidsantrekk, renholdsrutiner i virksomheten, beskyttelse av mat mot forurensing (kryssforurensing), samt temperaturstyring. I tillegg har det ved noen av tilsynene vært vurdert om det er gode rutiner for sporing av mat/råvarer eller om virksomheten har sikret at det er tilstrekkelig hygienisk kompetanse.

Ved tilsynene har inspektørene også gitt veiledning angående allergener, arbeid ved sykdom og annen informasjon om hygienisk drift.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner