Tilsynsrapport

Første tre måneder: Sju av ti serveringssteder får smilefjes

Publisert 13.04.2016     Sist endret 13.04.2016

Etter tre måneder med smilefjesordningen har Mattilsynet utført over 3 200 tilsyn over hele landet. I gjennomsnitt får sju av ti serveringssteder smilefjessymbolet, mens svært få får surmunn. Resultatene etter første kvartal viser også at ordningen har ført til en solid bedring av hygienestandarden hos de som har hatt besøk av Mattilsynet.

Smilefjesordningen trådte i kraft 1. januar 2016. Hygienestandarden vurderes med tre symboler: smilefjes, strekmunn, eller surmunn. Publikum kan også se resultatene av tilsynet på Matportalen.no.

Etter første kvartal har 3 242 serveringssteder over hele landet hatt tilsyn og det er foretatt 3 880 enkeltinspeksjoner. Fordelingen av symboler viser at 68 prosent har fått smilefjes, 29 prosent strekmunn og 3 prosent av serveringsstedene fikk surmunn.

– Vi er godt fornøyd etter tre måneders drift, og vårt inntrykk er at denne opplevelsen deles også av den seriøse delen av restaurantbransjen. For Mattilsynet er dette en ny måte å føre mobilt tilsyn på, som avsluttes ute hos virksomheten. For kafeer og restauranter som omfattes av ordningen, får de nå vist at de har orden på drift, rutiner og standard som kreves etter regelverket, sier Ole Fjetland, direktør for avdeling Mat i Mattilsynet.

På tilsyn i Stavanger

Ett av stedene som har hatt smilefjestilsyn er restaurant Bølgen & Moi i Stavanger. Her ble det smilefjes på første tilsyn. Chef Jarl Robert Nordbø ved Bølgen & Moi er positiv til ordningen:

– Det er bra med denne type kontroller, sier Nordbø. Seniorinspektør Arve Kolbeinsen bekrefter forteller at bildet stemmer med hans erfaringer fra Stavangerområdet, der han utfører smilefjestilsyn:

– Det store flertallet får smilefjes. Mange har til og med ringt og oss etterlyst tilsyn. De lurer på om vi ikke snart kommer til dem!

Kolbeinsen legger til at serveringsstedene som får strekmunn eller sur munn som oftest forstår hvorfor, så sant de får en grundig begrunnelse for hvorfor deres sted ikke nådde opp til et smilefjes.

– De fleste retter også opp de tingene vi har påpekt veldig raskt. Noen ganger får vi første tilbakemelding før vi har rukket tilbake til kontoret.

Ikke like bra i Oslo

Oslo er byen med flest serveringssteder som omfattes av ordningen, over 1200 kafeer og restauranter skal ha tilsyn i 2016. Her er ikke tallene like bra. Fram til midten av april har inspektørene fra Mattilsynet besøkt 525 serveringssteder. 210 har fått smilefjes, 262 har fått strekmunn, og 53 steder har fått surmunn. I prosent blir det 40 prosent smilefjes, 50 prosent strekmunn, og 10 prosent surmunn.

– Vi er ikke helt fornøyd med resultatene, men ser samtidig at det er stor forskjell i bransjen. De fleste serveringsstedene er opptatt av å få smilefjes, og følger raskt opp pålegg etter første tilsyn. Mens andre serveringssteder ikke er like opptatt av ordningen, og er trege med å følge opp. Samlet sett kan vi likevel slå fast at ordningen har positiv effekt i arbeidet med å bedre hygienestandarden i serveringsbransjen, sier seksjonssjef Solveig Eriksrud i Mattilsynets avdeling for Oslo, Asker og Bærum.

Resultater fra smilefjestilsyn

Fant du det du lette etter?