Rapport

Spørreundersøkelse om smilefjesordningen blant forbrukere og serveringssteder

Publisert 07.02.2018     Sist endret 07.02.2018

Disse spørreundersøkelsene ble gjort for Mattilsynet av Kantar TNS i 2017. Undersøkelsene tar for seg både forbrukernes og smilefjesvirksomhetenes opplevelse av smilefjesordningen.

Hva undersøkte vi:

963 smilefjesvirksomheter og 1264 forbrukeres vurderinger av smilefjesordningen.

Tidsrom:

2017

Hva lette vi etter:
  • Hvilke effekter har smilefjesordningen hatt på bransjen – sett fra bransjens ståsted?
  • Hvilke effekter opplever forbrukerne at ordningen har hatt for dem?
Hva fant vi:
  • Serveringsstedene mener selv at bransjen følger regelverket mer etter at smilefjesordningen ble innført og mange oppgir at de også selv følger regelverket mer etter innføringen.
  • Forbrukerne mener at informasjonen om mattryggheten og spisestedene er bedre enn før.
  • 70 prosent opplever det som tryggere å spise ute på serveringssteder etter at smilefjesordningen ble innført.

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner