Merking av mat

Publisert 02.12.2019     Sist endret 29.01.2020

Forbrukerne skal få god informasjon om hva matvaren inneholder ved å lese på pakningen. Merkingen skal være korrekt, gi tilstrekkelig informasjon og ikke villede forbrukerne. For de som er allergiske eller intolerante mot visse typer matvarer, er dette spesielt viktig. Kravene omfatter merking på selve matvaren, men det er også krav til presentasjon og reklame.

Se video: Riktig merking av mat.

Mattilsynet fører tilsyn med at matvarer som produseres og selges i Norge er merket slik regelverket sier. Det gjør vi for å sikre mattryggheten og redeligheten.

De som produserer, selger og importerer matvarer har selv ansvar for å sette seg inn i og følge regelverket: Matinformasjonsforskriften.