Allergener

Publisert 23.08.2012     Sist endret 26.04.2021

Forbrukeren skal få informasjon om ingrediensene i maten. Det er særlig viktig at matvarer med ingredienser som kan gi allergiske reaksjoner, blir merket riktig. Mangelfull merking av allergener kan medføre risiko for en allergiker. De med matvareallergi må derfor unngå å spise matvarer som inneholder ingredienser de ikke tåler. De må kunne stole på ingredienslisten.

Visse allergen ingredienser skal stå med fremhevet skrift i ingredienslisten. Også matvarer som ikke er pakket inn skal ledsages av opplysninger om allergene ingredienser. I matinformasjonsforordningen vedlegg II er det en liste over ingredienser som alltid skal merkes dersom de inngår i et produkt. Les mer i matinformasjonsforskriften.

 

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev