Veiledere


Publisert 23.08.2012 | Sist endret 12.12.2017

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder om matmerking - opplysninger om allergener PDF
Guidance: Information on allergens in non-prepacked foods PDF
Veileder: Informasjon om allergener for ikke ferdigpakket mat PDF

Regelverk og veiledning