Veiledere

Publisert 23.08.2012     Sist endret 12.12.2017

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder om matmerking - opplysninger om allergener 13.03.2017 PDF
Guidance: Information on allergens in non-prepacked foods 11.01.2016 PDF
Veileder: Informasjon om allergener for ikke ferdigpakket mat 10.06.2015 PDF

Regelverk og veiledning