Veiledere

Publisert 23.08.2012     Sist endret 26.04.2021

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Matmerking - Veiledning om god opplysningspraksis 11.04.2018 PDF
Matmerking - opplysninger om allergener 13.03.2017 PDF
Guidance: Information on allergens in non-prepacked foods 11.01.2016 PDF
Informasjon om allergener for ikke-ferdigpakket mat 10.06.2015 PDF

Regelverk og veiledning