Dette må du vurdere før du merker produkter med "kan inneholde spor av"

Publisert 19.10.2012     Sist endret 26.04.2019

En del matvarer merkes med "kan inneholde spor av" etterfulgt av en eller flere ingredienser som kan gi allergiske reaksjoner (allergener). Slik advarselsmerking skal bare benyttes dersom det er grunn for dette, og kun etter at virksomheten har gjort en grundig vurdering av om denne typen merking er nødvendig.

Virksomhetene skal sikre at merking med informasjon om allergener gir verdifull og nyttig informasjon til forbrukerne. Hensikten med denne typen advarselsmerking er å informere forbruker om at produktet kan inneholde allergener, selv om disse ikke inngår som en ingrediens.

En slik merking kan gi allergikere viktig informasjon om produktet, men den kan også være med på å legge unødige begrensninger på matvareutvalget for dem det gjelder.

Det kan være vanskelig for forbrukerne å vurdere den reelle risikoen ved å spise produkter som er merket på denne måten. Dette skyldes blant annet at det ikke er gitt en grense for hva et spor er. Det utilsiktede innholdet av allergener kan forekomme sporadisk, eller på en mer jevnlig basis, noe som gjør at produktet kan tåles helt fint i de fleste av tilfellene, men ikke alltid.

Det er ingen krav i regelverket om at slik advarselsmerking skal brukes, og det vil derfor bli sett på som en form for frivillig advarselsmerking.

Det er viktig at spormerking kun brukes der det er en grunn for det, og etter at virksomheten har, så langt det er mulig, gjennomført tiltak for å hindre en utilsiktet forekomst av disse stoffene i matvarene/produktene.

Vurdering av farer

Virksomhetene er ansvarlig for å vurdere en eventuell fare ved de ingrediensene de har i sin virksomhet og som kan gi allergiske reaksjoner. Dette gjelder i alle ledd i produksjonskjeden – fra råvarer til ferdig produkt. Det er viktig å ha god styring med alle punkter.

Punkter det kan være relevant å vurdere, for å holde oversikt over ingredienser som kan gi allergiske reaksjoner i en virksomhet, kan være:

  • innkjøp og kontroll av råvarer
  • lagring
  • soneinndeling
  • personlig hygiene
  • orden og renhold
  • ventilasjon
  • opplæring

Følges de generelle kravene i næringsmiddelhygieneforskriften, blant annet næringsmiddelhygieneforordningen vedlegg II, kapitel IX, og kravene til internkontroll, vil dette ofte redusere, eller eliminere, muligheten for utilsiktet forekomst av ingredienser som kan gi allergiske reaksjoner i virksomheten.

Les mer om Internkontroll - identifisering av kritiske punkter 

Det forutsettes at virksomheter som benytter spormerking, har gjennomført en vurdering som konkluderer med at det foreligger en reell fare for at allergener er til stede. Disse kravene gjelder både for produsenter og importører.

For spørsmål relatert til merking av ingredienser som kan gi allergiske reaksjoner, ta kontakt med Mattilsynets avdelingskontor på telefon 22 40 00 00.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Regelverk og veiledning


Publikasjoner

Regelverk og veiledning