Tilsynsrapport

Ingredienslister er ikke alltid til å stole på

Publisert 04.06.2012     Sist endret 19.10.2012
Ulike typer nøtter.
Feil merking av mat kan få alvorlige konsekvenser for en allergiker. Mange er svært allergiske mot nøtter.  Foto: iStockphoto

En ny tilsynsrapport fra Mattilsynet viser at mange matvarer som finnes på det norske markedet er merket feil når det gjelder ingredienser som kan gi allergiske reaksjoner. Mattilsynet ser alvorlig på feilmerking av matvarer, og spesielt alvorlig blir det når det gjelder denne typen ingredienser.

- Funnene i tilsynsrapporten er alvorlige. Vi fant feil i merkingen på 23% av de norske produktene vi kontrollerte. I flere tilfeller er allergifremkallende ingredienser ikke oppført på produktet i det hele tatt, selv om de finnes i produktet. Dette kan få store konsekvenser for allergikere, sier tilsynsdirektør i Mattilsynet, Kristina Landsverk.

Mattilsynets tilsynsrapport er en del av et felles nordisk prosjekt der matmyndighetene har sett på i hvilken grad matprodusenter-, og importører følger reglene for merking av såkalte allergener, eller ingredienser man vet kan fremkalle allergi. Typiske eksempler på slike ingredienser er melk, egg, fisk og skaldyr, noen typer nøtter, soya, og kornprodukter som inneholder gluten.

Alvorlig for allergikere

Feil merking av mat kan få alvorlige konsekvenser for en allergiker. De fleste som spiser mat de ikke tåler opplever ubehag og lettere plager, men for ekstremallergikere kan følgene være langt mer alvorlige. For disse er riktig merking av matvarer ekstra viktig. Det er stor forskjell på hvor alvorlige reaksjoner de ulike ingrediensene kan gi, men reglene for merking av denne typen ingredienser er imidlertid de samme. Slikt innhold skal alltid merkes uansett mengde.

Norsk mat er trygg

- Generelt er norsk mat trygg, spesielt er den hygieniske standarden høy, men denne tilsynsrapporten viser at vi har mangler når det gjelder merking av matvarer for allergikere, sier Landsverk.

- Disse manglene er det viktig å rette opp. Rapporten viser at situasjonen i Norge er omtrent som i de andre nordiske landene. Sverige, Danmark og Finland, som også deltok i prosjektet hadde lignende feil på omtrent det samme nivået som Norge. Det er viktig å understreke at i de tilfellene der det ble funnet avvik fra regelverket har Mattilsynet pålagt bedriftene å rette opp disse feilene, og har kontrollert at dette er gjort.

Virksomhetene har ansvaret

Det er den enkelte virksomhet som har ansvaret for merking av egne produkter.

- Det er virksomhetene selv som har ansvaret for at produktene er riktig merket, og at forbrukerne får riktig og forståelig informasjon om hva produktene inneholder, sier Landsverk. - Dette gjelder både virksomheter som produserer egne produkter, og virksomheter som importerer produkter til salg i Norge.

Virksomhetene har selv ansvar for å ha interne kontrollrutiner slik at merkingen av egne og importerte produkter alltid er oppdatert og korrekt. Mattilsynets rapport viser at i overkant av en tredjedel (36%) av de kontrollerte virksomhetene manglet slike rutiner.

- Når vi finner at rutiner mangler eller det er svikt i rutinene kan det tyde på at dette er noe som har pågått over lengre tid, sier Landsverk.

- Det er et alvorlig brudd på merkereglene å ikke ha tilstrekkelige metoder som sikrer at merkingen på produktene er riktig.

Villedende bruk av "kan inneholde spor av"

I tilsynsprosjektet har Mattilsynet også kontrollert bruken av advarselsmerkingen “kan inneholde spor av”. Dette er en frivillig merkeordning som produsenten selv kan velge å bruke, men den skal ikke brukes uten grunn. Tilsynsrapport viser at mange av virksomhetene som er kontrollert bruker advarselsmerking uten at det er tilstrekkelig vurdert om det er nødvendig. Feil bruk av advarselsmerking kan virke villedende for forbrukeren.

- Mange virksomheter er nok ikke klar over hvilke konsekvenser denne merkingen kan ha for allergikere, og advarselsmerking skal ikke brukes som unnskyldning for manglende hygienehåndtering og dårlige kontrollrutiner, sier Landsverk.

Matmyndighetene i de nordiske landene har nå på bakgrunn av det felles tilsynsprosjektet utarbeidet et felles diskusjonsgrunnlag til bruk i EUs arbeid med europeiske retningslinjer for bruk av advarselsmerking.

Ber bransjen om å skjerpe seg

Mattilsynet håper nå at bransjen skjerper seg.

- Dette er ikke bra nok, sier Landsverk.

- Alle forbrukere, også allergikere, skal kunne stole på at merkingen på matvarer som selges i Norge er riktig. Her må bransjen ta seg selv i nakken og ordne opp. Feil i merking på matvarer kan få alvorlige konsekvenser.

Norden.org: Märkning av allergener och "kan innehålla spår av" allergener 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner