Kan det merkes med "kan inneholde spor av"?

Publisert 26.09.2012     Sist endret 15.05.2015

I enkelte tilfeller kan det være grunn til å merke produkter med «kan inneholde spor av» etterfulgt av en eller flere ingredienser som kan gi en allergisk reaksjon, såkalt spormerking. Ved bruk av slik spormerking forventes det at den som er ansvarlig for merkingen har gjennomført en vurdering som konkluderer med at det er en reell fare for at produktet kan inneholde spor av den aktuelle ingrediensen. Det forutsettes at andre relevante tiltak, som for eksempel bedre rengjøring, er prøvd ut før en eventuell spormerking benyttes.

Produsenter og importør skal ha god styring med eventuelle farer i sin bedrift. Disse kan være identifisert gjennom en fareanalyse og/eller inngå i virksomhetens grunnforutsetninger. Det kan anbefales å bruke framgangsmåter basert på HACCP prinsippene, hvor det er et viktig prinsipp at alle farer som har betydning for mattryggheten skal identifiseres (fareanalyse)., Det er også mulig å bruke andre fremgangsmåter.

Mattilsynet mener imidlertid at mulige farer relatert til allergener skal være vurdert i alle virksomheter der det er relevant.

Se også: Dette må du vurdere før du merker produkter med "kan inneholde spor av"

Fant du det du lette etter?