Verifikasjon av en beskyttet betegnelse – hva innebærer det?

Publisert 25.09.2012     Sist endret 15.08.2016

En verifikasjon er en kontroll av om kravene til en "beskyttet betegnelse" er oppfylt, i tråd med forskrift om beskyttede betegnelser § 24.

Virksomheten som er rettmessig bruker av en beskyttet betegnelse kan be sitt lokale avdelingskontor i Mattilsynet om å foreta en slik verifikasjon.

Verifikasjonen gjøres på grunnlag av undersøkelser og på grunnlag av objektive forhold, jf. definisjon i Rådsforordning 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll.

Produsenten må betale et gebyr for å få gjennomført verifikasjonen, jf. forskrift 13. februar 2004 nr. 406 om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet.


Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet 

Fant du det du lette etter?