Ernærings- og helsepåstander


Publisert 23.08.2012 | Sist endret 14.03.2016

Ernæringspåstander gir informasjon om en matvares innhold av visse næringsstoffer. En helsepåstand sier noe om hvilken effekt næringsstoffene har på helsa vår.

Virksomheter som bruker ernærings- og helsepåstander har plikt til å følge regelverket. Kun tillatte ernæringspåstander og godkjente helsepåstander kan brukes.

Mattilsynet fører tilsyn med at matvarer som er merket med ernærings- og helsepåstander er merket riktig. Bruken av ernærings- og helsepåstander er frivillig, men når de brukes, skal kravene i regelverket være oppfylt.

Dersom en norsk virksomhet ønsker å søke om en ny påstand, kan søknad sendes via Mattilsynet for godkjenning i EU.

Mer om ernærings- og helsepåstander

Endring i forskrift om ernærings- og helsepåstander

Send oss innspill innen: 27.12.2017

Spørsmål og svar

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Tilsynsresultater

Relaterte kunngjøringer

Nyhetsbrev