Ernærings- og helsepåstander

Publisert 02.12.2019     Sist endret 25.01.2021

Ernærings- og helsepåstander er frivillige opplysninger som kan brukes i merkingen og markedsføringen av næringsmidler.

En ernæringspåstand gir informasjon om innholdet av energi, næringsstoffer eller andre stoffer i et næringsmiddel.

En helsepåstand sier noe hvilken helsemessig gunstig effekt et næringsmiddel, eller et stoff som finnes i næringsmiddelet, har på kroppen.

Kun tillatte ernæringspåstander og godkjente helsepåstander kan brukes.

Dere som ønsker å bruke ernærings- og helsepåstander har selv ansvar for å sette dere inn i, og følge regelverket.

Mattilsynet fører tilsyn med at næringsmidler med ernærings- og helsepåstander er merket om markedsført slik regelverket sier. Det gjør vi for å sikre at forbrukeren ikke blir villedet.

Dersom dere som virksomhet, ønsker å søke om en ny påstand som ikke tidligere har vært vurdert av EUs vitenskapelige organ, EFSA, og behandlet i EU-kommisjonen, kan dere sende søknad via Mattilsynet for godkjenning i EU.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Flytskjema til hjelp ved bruk av ernærings- og helsepåstander PDF

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev