Ernærings- og helsepåstander

Publisert 23.08.2012     Sist endret 14.03.2016

Ernæringspåstander gir informasjon om en matvares innhold av visse næringsstoffer. En helsepåstand sier noe om hvilken effekt næringsstoffene har på helsa vår.

Virksomheter som bruker ernærings- og helsepåstander har plikt til å følge regelverket. Kun tillatte ernæringspåstander og godkjente helsepåstander kan brukes.

Mattilsynet fører tilsyn med at matvarer som er merket med ernærings- og helsepåstander er merket riktig. Bruken av ernærings- og helsepåstander er frivillig, men når de brukes, skal kravene i regelverket være oppfylt.

Dersom en norsk virksomhet ønsker å søke om en ny påstand, kan søknad sendes via Mattilsynet for godkjenning i EU.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00