Ernærings- og helsepåstander

Publisert 02.12.2019     Sist endret 18.01.2022

Ernærings- og helsepåstander er frivillige opplysninger som kan brukes i merkingen og markedsføringen av næringsmidler.

En ernæringspåstand gir informasjon om innholdet av energi, næringsstoffer eller andre stoffer i et næringsmiddel.

En helsepåstand sier noe hvilken helsemessig gunstig effekt et næringsmiddel, eller et stoff som finnes i næringsmiddelet, har på kroppen.

Kun tillatte ernæringspåstander og godkjente helsepåstander kan brukes.

Dere som ønsker å bruke ernærings- og helsepåstander har selv ansvar for å sette dere inn i, og følge regelverket.

Mattilsynet fører tilsyn med at næringsmidler med ernærings- og helsepåstander er merket om markedsført slik regelverket sier. Det gjør vi for å sikre at forbrukeren ikke blir villedet.

Dersom dere som virksomhet, ønsker å søke om en ny påstand som ikke tidligere har vært vurdert av EUs vitenskapelige organ, EFSA, og behandlet i EU-kommisjonen, kan dere sende søknad via Mattilsynet for godkjenning i EU.

Høring

Helsepåstander som avvises EU-kommisjonen

Send oss innspill innen: 20.01.2022

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Flytskjema til hjelp ved bruk av ernærings- og helsepåstander PDF

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Merking av mat Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer