Faktaartikkel

Dette trenger dere å sette dere inn i før dere bruker en ernæringspåstand eller en helsepåstand

Publisert 19.04.2018     Sist endret 25.06.2018

Det er frivillig å bruke ernærings- og helsepåstander om matvarer, men når dere gjør det må dere følge regelverket. Her finner dere ulikt veiledningsmateriell som dere må sette dere grundig inn i før dere bruker ernæringspåstander eller helsepåstander om næringsmidler.

Det er bare tillatte ernæringspåstander og godkjente helsepåstander som kan brukes. Sammen med de øvrige bestemmelsene for hvordan slike påstander skal brukes, skal dette verne forbrukeren. Ved å følge reglene vil dere kunne unngå å villede forbrukerne, og gjøre det lettere for dem å velge et variert og balansert kosthold.

Påstandsforskriften gir reglene for all bruk av ernærings- og helsepåstander i kommersiell kommunikasjon om næringsmidler i hele EØS-området. Kommersiell kommunikasjon er alle aktiviteter som gjøres for å fremme salg av et næringsmiddel.

Påstandsforskriften gjør forordningens bestemmelser gjeldende også i Norge, men det er i forordningen og dens vedlegg dere finner de spesifikke bestemmelsene som dere skal følge.

Følgende dokumenter bør leses til hjelp for å forstå reglene:

Kortversjon av veiledning om bruk av ernæringspåstander og helsepåstander 

  • Her får dere svar på hva ernærings- og helsepåstander er, og hva dere må tenke på dersom dere ønsker å bruke slike påstander om næringsmidler.

Veiledning om bruk av ernæringspåstander og helsepåstander 

  • Dette er Mattilsynets hovedveileder til regelverket. Her får dere en grundig innføring i ulike deler av regelverket, illustrert med eksempler.

Oversikt over de tillatte ernæringspåstandene og de godkjente eller avslåtte helsepåstandene 

  • Via denne artikkelen kan dere finne ut hvilke ernæringspåstander og helsepåstander dere kan velge fra i merkingen og markedsføringen av deres egne produkter.

Les også:

EU-kommisjonens veileder fra 2007 

EU-kommisjonens veileder til artikkel 10 i påstandsforordningen 

Disse finner dere også under fanen Regelverk og veiledning på temasiden for ernærings- og helsepåstander. De er også omtalt og henvist til i Mattilsynets hovedveileder som heter Veiledning om bruk av ernæringspåstander og helsepåstander.

Flytskjema: Når trenger dere å følge regelverket for bruk av ernæringspåstander- og helsepåstander 

  • Flytskjemaet finnes også bakerst i Mattilsynets hovedveileder for bruk av ernærings- og helsepåstander, og gir ulike trinn for å avgjøre om et markedsføringsutsagn er en påstand etter definisjonen i påstandsforordningen, og i så fall om påstanden dere ønsker å bruke tilfredsstiller alle kravene i forordningen.
Fant du det du lette etter?