Hva er ernærings- og helsepåstander?

Publisert 28.09.2012     Sist endret 02.07.2013

Ernærings- og helsepåstander er frivillige opplysninger som gis i forbindelse med markedsføringen av næringsmidler. Dette gjelder også logoer, bilder, symboler og varemerker på emballasje eller i reklame som på en eller annen måte antyder en ernæringsmessig eller en helsemessig egenskap ved produktet.

En ernæringspåstand gir informasjon om en matvares innhold av visse næringsstoffer. En helsepåstand sier noe om hvilken effekt næringsstoffene har på helsa vår. Kun tillatte ernæringspåstander og godkjente helsepåstander kan brukes, og da bare dersom de generelle og spesifikke kravene i regelverket for ernærings- og helsepåstander er oppfylt.

Bruken av ernærings- og helsepåstander er nøye regulert i forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler

Regelverket fra EU tas inn i denne forskriften og refereres til som «forordningen».  Definisjonene av ernærings- og helsepåstander finner du i forordningens artikkel 2.

Definisjon ernæringspåstand

En ernæringspåstand defineres som merking, budskap eller fremstilling som angir, indikerer eller antyder at en matvare har særlige positive egenskaper på grunn av innhold av eller fravær av energi, næringsstoffer eller andre stoffer.

Eksempler på ernæringspåstander er:

  • Sukkerfri
  • Fiberrik
  • Høyt innhold av flerumettet fett

Definisjon helsepåstand

En helsepåstand defineres som merking, budskap eller framstilling som angir, indikerer eller antyder at det er sammenheng mellom et næringsmiddel og næringsmiddelets effekt på helsen.

Eksempler på helsepåstander er:

  • Vitamin D bidrar til normalt kalsiumopptak i tarmen
  • Plantesteroler har vist seg å senke kolesterolinnholdet i blodet. Høyt kolesterol er en risikofaktor i forhold til utvikling av koronar hjertesykdom.

Helsepåstandene er i seg selv inndelt i flere ulike kategorier.

Figur 1 gir en oversikt over de ulike påstandene som omfattes eller ikke omfattes av ernærings- og helsepåstandsforordningen.

Grafikk over de ulike ernærings- og helsepåstandende

Vær oppmerksom på at det er forbudt å antyde at et næringsmiddel forebygger, leger eller lindrer sykdom, sykdomssymptomer eller smerte. Dette fremgår av merkeforskriften § 5 pkt 3. 

Les mer om ernærings- og helsepåstander og det regelverket som omfatter dem i de andre artiklene på temaside om ernærings- og helsepåstander og i veilederen til regelverket for ernærings- og helsepåstander.

Fant du det du lette etter?