Spørsmål og svar

Hva er såkalte skjønnhetspåstander, og er de omfattet av ernærings- og helsepåstandsforordningen?

Publisert 02.11.2020     Sist endret 02.11.2020

Påstander om hud, hår og negler kalles ofte skjønnhetspåstander, beauty claims på engelsk.

Ernærings- og helsepåstandsforordningen gjelder bare ernæringspåstander og helsepåstander. Påstander som ikke kan defineres som enten en ernæringspåstand, eller en helsepåstand faller utenfor virkeområdet til forordningen. Bruk av påstander som ikke er regulert av påstandsforordningen, må være i tråd med bestemmelsene i matinformasjonsforordningen. 
Forordningen definerer både hva en «påstand» er og hva en «helsepåstand» er.

En påstand er definert som «ethvert budskap eller enhver framstilling som ikke er obligatorisk i henhold til Fellesskapets regelverk eller nasjonal lovgivning, herunder bilder, grafikk eller symboler uansett form, som angir, antyder eller gir inntrykk av at næringsmiddelet har særlige egenskaper», jf. artikkel 2(2)1) i ernærings- og helsepåstandsforordningen.

En helsepåstand er definert som «enhver påstand som angir, antyder eller gir inntrykk av at det er en sammenheng mellom en næringsmiddelgruppe, et næringsmiddel eller én av dets bestanddeler  og helse», jf. artikkel 2(2)5) i ernærings- og helsepåstandsforordningen. 

Påstander som sier noe om skjønnhet er ut fra dette enten

  • en lovlig helsepåstand
  • en ulovlig helsepåstand
  • en påstand som ikke er omfattet av virkeområdet for påstandsforordningen, og derfor skal følge god opplysningspraksis, se matinformasjonsforskriften artikkel 7.

Dette må avgjøres konkret fra sak til sak.

EU-kommisjonen har godkjente noen få påstander om hud, hår og/eller negler. Flere enn 300 søknader om hud, hår eller negler er avslått. Disse godkjenningene og avslagene er listet i EUs register over godkjente og avslåtte påstander, og kan være nyttig veiledning i vurderingen av påstander om skjønnhet.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning


Regelverk og veiledning