Hvilke ernæringspåstander og helsepåstander kan brukes?

Publisert 18.12.2012     Sist endret 02.07.2013

Ernæringspåstander

De ernæringspåstandene som er ført i vedlegget til påstandsforordningen slik den er innlemmet i norsk regelverk gjennom Forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler kan brukes uten søknad.

Helsepåstander

Helsepåstander om næringsmidler er i utgangspunktet forbudt og må godkjennes av EU-Kommisjonen før de kan brukes.

Unntaket: Noen helsepåstander som beskriver eller viser til betydningen et stoff har for kroppens vekst, utvikling og funksjon (artikkel 13(1)(a)) kan fremdeles brukes uten godkjenning i en overgangsperiode. Dette gjelder bare når dette stoffet er en plante, en plantedel eller et planteekstrakt (i EU kalt botanical). Les mer om dette i artikkelen Overgangsordninger etter påstandsforordningen

Forutsetning for bruk av tillatte og godkjente påstander

Forutsetningen for bruk av tillatte ernæringspåstander og godkjente helsepåstander er at produktet oppfyller de bruksbetingelsene som er gitt sammen med godkjenningen, og at også de generelle bestemmelsene i selve påstandsforordningen slik den er innlemmet i norsk regelverk gjennom Forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler er oppfylt.

Les mer om tillatte ernæringspåstander og godkjente og avslåtte helsepåstander i artiklene på temasiden om ernærings- og helsepåstander.

Du finner også mer om bruksbetingelser i artikkelen Generelle krav og betingelser ved bruk av påstander, og i veilederen til regelverket for ernærings- og helsepåstander.

Dersom du ønsker å bruke en ny helsepåstand som ikke tidligere har vært vurdert av EUs vitenskapelige komité (EFSA) og fått godkjenning for bruk av EU-Kommisjonen, finnes informasjon om søkeprosessen i artikkelen søknad om nye helsepåstander.

Fant du det du lette etter?