Spørsmål og svar

Hvilke regler gjelder for bruk av ernærings- eller helsepåstander om barnemat og andre næringsmidler til personer med særskilte behov?

Publisert 25.05.2018     Sist endret 25.05.2018

Reglene for bruk av ernærings- og helsepåstander gjelder også for produkter som er omfattet av regelverket for næringsmidler til særskilte grupper. Men, bare når dette regelverket ikke har egne bestemmelser om bruken av påstander for de ulike produktgruppene.

Dere må for eksempel merke slike produkter med hvilken brukergruppe produktet er ment for, og hvilke egenskaper produktet har som gjør at det er egnet til akkurat denne brukergruppen.

Spesielt om morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger og barnemat

  • Hvis dere vil bruke en helsepåstand som viser spesifikt til en effekt hos barn, må den være godkjent som en artikkel 14(1)b)-påstand (påstand om barns utvikling og helse).
  • På morsmelkerstatninger er det i utgangspunktet ikke tillatt å bruke helsepåstander. De påstandene som er tillatt å bruke, gis i forskrift om næringsmidler til særskilte grupper (forordning (EU) 2016/127).

Vær oppmerksom på at regelverket for bruk av påstander om morsmelkerstatninger skal endres. Fram til 22. februar 2020 kan dere følge enten gammelt eller nytt regelverk. 

Les mer om reglene for såkalt spesialmat på de ulike temasidene for spesialmat og kosttilskudd, og om bruk av påstander på morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger og barnemat i kapittel 5.6.2 i Mattilsynets veileder veiledning om bruk av ernæringspåstander og helsepåstander.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledningRegelverk og veiledning