Spørsmål og svar

Hvilken dokumentasjon kreves for helsepåstander om plantedeler og planteekstrakter?

Publisert 09.01.2013     Sist endret 25.05.2018

Dette spørsmålet er aktuelt fordi det fremdeles finnes en overgangsordning for bruk av visse påstander om planter, plantedeler og planteekstrakter (i EU kalt botanicals).

Det pågår en diskusjon i EU om hvilken dokumentasjon som skal kreves for denne typen påstander. Fram til EU har konkludert, kan noen av de påstandene som omfattes av artikkel 13(1)a) brukes selv om de ikke er godkjent av EU-kommisjonen.

Diskusjonen i EU gjelder hvorvidt EUs vitenskapelige komité (EFSA) skal bruke de samme kriteriene for vurdering av vitenskapelig dokumentasjon for påstander som omfatter planter, plantedeler og planteekstrakter som de gjør ved vurdering av de øvrige artikkel-13- og artikkel 14-påstandene.

Les mer om overgangsperiodene som fremdeles er aktive i artikkelen overgangsordninger etter påstandsforordningen og i kapittel 8.13 i Mattilsynets veileder Veiledning om bruk av ernæringspåstander og helsepåstander.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning


Regelverk og veiledning