Spørsmål og svar

Hvor mye kan vi endre den eksakte ordlyden i en tillatt ernæringspåstand eller en godkjent helsepåstand?

Publisert 09.01.2013     Sist endret 25.05.2018

I vedlegget der de tillatte ernæringspåstandene listes, står det ved hver eneste påstand: «…, og enhver annen påstand som kan antas å ha samme betydning for forbrukeren». Dette innebærer at dere til en viss grad kan endre formuleringen av påstanden.

Dere finner også en lignende formulering i innledningen til hver av de nye forordningene som godkjenner nye helsepåstander, og på EU-kommisjonens innledende side til registeret over godkjente og avslåtte påstander.

Dersom dere endrer en tillatt ernæringspåstand eller en godkjent helsepåstand, er det viktig at betydningen av påstanden forblir nøyaktig den samme, og at dere formulerer påstanden på en slik måte at «gjennomsnittsforbrukeren kan forstå de gunstige virkningene slik de utrykkes i påstanden». Fra EU-kommisjonens side er det også uttrykt en klar oppfordring til at dere legger formuleringen så tett opp til den godkjente helsepåstanden som mulig.

Påstandene blir oversatt til norsk, og publisert i artikkelen oversikt over de tillatte ernæringspåstandene og de godkjente eller avslåtte helsepåstandene etter hvert som forordningene som vedtar de ulike påstandene blir tatt inn i den norske forskriften.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning


Regelverk og veiledning