Tilsynsrapport

Nasjonalt tilsynsprosjekt 2020: Ulovlige påstander om kosttilskudd

Publisert 17.02.2022     Sist endret 17.02.2022

Mattilsynet har gjennomført et nasjonalt tilsynsprosjekt for å sjekke bruken av medisinske påstander og ulovlig bruk av helsepåstander på kosttilskudd

Hva undersøkte vi?

50 produkter fra 45 virksomheter. Kosttilskuddene ble kjøpt inn fra nettbutikker.

Vi har sjekket produktemballasje, markedsføring på nettsider, aviser/ukeblader/reklamemagasiner/TV og sosiale medier. Både språklige og billedlige påstander er vurdert. Vi har prioritert produkter med påstander som kan oppfattes som medisinske eller som kan ha ulovlige helsepåstander.

Vi har undersøkt kosttilskudd markedsført med fysiologiske helseeffekter innen følgende tre områder:

  • hjerne og/eller hukommelse
  • ben, knokler og/eller ledd
  • mage og/eller fordøyelse
Tidsrom:1. januar til 15. juli 2020 (tilsynsperiode)
Hva lette vi etter?
  • bruk av medisinske påstander
  • ulovlig bruk av helsepåstander
  • villedende bruk av helsepåstander
  • markedsføring med helsepåstander som kan gi opphav til eller utnytte frykt
  • påstander som viser til anbefalinger fra leger eller helsepersonell
  • bruk av varemerker/handelsbetegnelser som kan oppfattes som helsepåstander
Hva fant vi?

Det ble funnet brudd på regelverket på alle produktene som ble undersøkt av prosjektgruppen. Det er bekymringsfullt og uakseptabelt at virksomhetene ikke følger regelverket. Hele 90 % av produktene som inngikk i prosjektet var markedsført med medisinske påstander, noe som ikke er lovlig.

Virksomhetene spiller på typiske helseplager i befolkningen, og kan på denne måten utnytte sårbare grupper.

Markedsføring over internett, TV og sosiale medier fortsetter å øke og er stadig mer aggressiv og kynisk. Kompetansenivået innen bransjen er svært varierende, og inntrykket er at relativt mange opererer på dette markedet uten tilstrekkelig kompetanse.

Hvem utførte oppdraget?

Mattilsynet

 

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner