Regelverksprosess

Ny godkjenning av en helsepåstand

Publisert 20.05.2021     Sist endret 01.06.2021

En ny helsepåstand om inntak av karbohydratløsninger og forbedring av den fysiske utholdenheten under høy intensitet og langvarig fysisk trening vil snart bli godkjent i EU/EØS.

EU-kommisjonen har godkjent en helsepåstand knyttet til karbohydratløsninger og fysisk aktivitet.

Den europeiske myndighet for mattrygghet (EFSA) har vurdert og gitt en positiv konklusjon til at det er en sammenheng mellom inntak av ulike karbohydratløsninger og påstandens ordlyd, «karbohydratløsninger bidrar til forbedring av den fysiske utholdenheten under intensiv og langvarig fysisk trening hos trente voksne».

Det er til den godkjente helsepåstanden knyttet ulike bruksbetingelser og det er også knyttet krav om at påstanden er rettet mot veltrente voksne som utfører høy intensitet og langvarig fysisk trening.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Forordningen er ennå ikke implementert i forskrift om næringsmidler til ernærings- og helsepåstander

 

Mai 2021 
 
Høring

 

Høringsfrist 13.07.2021
 
Vedtakelse på EØS-komite møte

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

Dato ikke bestemt 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, seniorrådgiver, seksjon kjemisk mattrygghet, hovedkontoret, tlf. 22 77 80 50