Regelverksprosess

Endringer i matinformasjonsforordningen på bakgrunn av Farm to Fork-strategien i EU

Publisert 11.01.2022     Sist endret 11.01.2022

Nå har du mulighet for å bidra til endringer i reglene for merking av mat. Temaene som diskusteres er: forsidemerke for ernæringsinformasjon (FOP-merking), utarbeidelse av ernæringsprofiler, utvidet opprinnelsesmerking, holdbarhetsmerking og innholdsmerking av alkoholholdige drikker. Du kan bidra ved å svare på spørreundersøkelsen om endringer i matinformasjonsforordningen.

«Farm to Fork»-strategien (F2F) er en sentral del av Europas Grønne Giv og står også sentralt i EUs arbeid for å nå FNs bærekraftsmål, og omhandler bærekraftsutfordringer i hele matproduksjonskjeden. Dagens kosthold er ikke bærekraftig, verken for helsen eller miljøet. Kostholdet må endres og forbrukerne må få tilstrekkelig informasjon til å velge sunn mat.

Europakommisjonens strategi skal fremme et rettferdig, sunt og miljøvennlig matvaresystem. Den setter konkrete mål for reduksjon av plantevernmidler, kunstgjødsel og antibiotika innen 2030. Strategien omfatter i tillegg en lang rekke tema, blant annet økologisk produksjon, matmerking, dyrevelferd, forsyningssikkerhet, konkurranseforhold i matvarekjeden, skatteinsentiver og matavfall.

Endringer i matinformasjonsforordningen

F2F-strategien består av en rekke mål og konkrete tiltak, se vedlegget i strategien. Flere av disse tiltakene vil kunne medføre endringer i matinformasjonsforordningen (EU) nr. 1169/2011, som er gjennomført i Norge i matinformasjonsforskriften. Dette gjelder

  • et felles europeisk og obligatorisk forsidemerke for ernæringsinformasjon (FOP-merking)
  • utarbeidelse av ernæringsprofiler
  • utvidet opprinnelsesmerking
  • holdbarhetsmerking, særlig for å redusere matsvinn
  • innholdsmerking av alkoholholdige drikker (Foreslåtte endringer pga. EUs kreftstrategi. Er inkludert av praktiske årsaker i denne prosessen.)

Det er utarbeidet et veikart for prosessen for å endre matinformasjonsforordningen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Spørreundersøkelse fra EU-kommisjonen

EU-kommisjonen har lagt ut en spørreundersøkelse. Svarene er del av grunnlaget for endringene i matinformasjonsforordningen. Undersøkelsen finner du her Food labelling - revision of rules on information provided to consumers (europa.eu) Undersøkelsen er åpen for alle, og man kan velge om man vil gi svar på alle eller bare noen spørsmål eller emner. Du må opprette en bruker for å svare.

Frist: 07.03.2022
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Nina Lødrup, seniorrådgiver, seksjon biologisk mattrygghet, hovedkontoret, tlf. 22 77 87 51