Regelverksprosess

Forskrift om angivelse av opprinnelsesstat eller opphavssted for hovedingrediensen i et næringsmiddel

Publisert 27.06.2019     Sist endret 02.09.2019

Bestemmelsene om matinformasjon skal gi forbrukerne opplysninger slik at de kan ta velbegrunnede valg. Noen matvarer er merket med opprinnelse. Med opprinnelsesland menes det land hvor matvaren er fremstilt i sin helhet, f.eks. epler fra Østerrike eller spekesildfilter fra Norge.

Mange matvarer er bearbeidet eller foredlet på en eller annen måte. Da regnes opprinnelseslandet som det landet hvor den siste vesentlige bearbeiding har foregått. Siste vesentlige bearbeiding betyr en bearbeidingsprosess som handler om mer enn å pakke om varer, sammenstille varer til sett, lagre varen eller emballere den.

Hovedingrediensen i en matvare må ikke nødvendigvis ha den samme opprinnelsen som selve matvaren. Opprinnelsen for hovedingrediensen skal etter de nye reglene angis hvis den ikke har den samme opprinnelsen. Det er vedtatt regler for hvordan dette skal gjøres.

Vi viser til høringsbrevet og forskriftsutkastet nedenfor under boksen «Høring» for en nærmere gjennomgang av innholdet i de foreslåtte endringene.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet gjennomfører nå høring av forskrift om angivelse av opprinnelsesstat eller opphavssted for hovedingrediensen i et næringsmiddel.

Høringsfrist: 02.09.2019
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

TINE SA 02.09.2019

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Nina Lødrup, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf 22 77 87 51