Regelverksprosess

Forskrift om angivelse av opprinnelsesstat eller opphavssted for hovedingrediensen i et næringsmiddel

Publisert 27.06.2019     Sist endret 03.02.2020

Bestemmelsene om matinformasjon skal gi forbrukerne opplysninger slik at de kan ta velbegrunnede valg.

Noen matvarer er merket med opprinnelse. Med opprinnelsesland menes det land hvor matvaren er fremstilt i sin helhet, f.eks. epler fra Østerrike eller spekesildfilter fra Norge.

Mange matvarer er bearbeidet eller foredlet på en eller annen måte. Da regnes opprinnelseslandet som det landet hvor den siste vesentlige bearbeiding har foregått. Siste vesentlige bearbeiding betyr en bearbeidingsprosess som handler om mer enn å pakke om varer, sammenstille varer til sett, lagre varen eller emballere den.

Hovedingrediensen i en matvare må ikke nødvendigvis ha den samme opprinnelsen som selve matvaren. Opprinnelsen for hovedingrediensen skal etter de nye reglene angis hvis den ikke har den samme opprinnelsen. Det er vedtatt regler for hvordan dette skal gjøres.

Vi viser til høringsbrevet og forskriftsutkastet nedenfor under boksen «Høring» for en nærmere gjennomgang av innholdet i de foreslåtte endringene.

Oppdatering 3. februar 2020

Prosessen med å ta denne forordningen inn i norsk rett, er dessverre forsinket. Hvor mye forsinket vet vi ikke på dette tidspunktet. Forordningen trer i kraft 1. april 2020.

Forordningen er hørt, slik at det bør være kjent at den kommer. I tidligere tilsvarende tilfeller har Mattilsynet meddelt næringen at vi ikke vil fatte vedtak etter bestemmelsene i forskriften, i en gitt periode. Dette er også nødvendig i dette tilfelle. Når vi vet mer om tidsaspektet, vil vi gi en dato.

At forordningen ikke er trådt i kraft, betyr ikke at dere ikke kan starte forberedelsene for å etterleve kravet om merking av opprinnelsen til hovedingrediensen.

EU-kommisjonen har nå publisert et spørsmål og svar-dokument i Official Journal. Se under.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet gjennomfører nå høring av forskrift om angivelse av opprinnelsesstat eller opphavssted for hovedingrediensen i et næringsmiddel.

Høringsfrist: 02.09.2019
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

TINE SA 02.09.2019

Forskriftsforslaget er til behandling hos Landbruks- og matdepartementet

 

 03.09.2019
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

TINE SA 02.09.2019

Spørsmål og svar-dokument

EU-kommisjonen har nå publisert en veiledning om bruken og forståelsen av artikkel 26 nr. 3 i forordning (EU) 1169/2011, jf. forordning (EU) 2018/775.

 

Alle EU-språkversjoner finner du her.

 

Vi anbefaler dere å bruke dette dokumentet sammen med teksten i forordningen, det gir nyttig veiledning slik at dere merker produktene på en god måte. 

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Nina Lødrup, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22 77 87 51