Regelverksprosess

Forskrift om begrensning i innhold av transfettsyrer i næringsmidler

Publisert 03.10.2019     Sist endret 27.11.2019

Forordningen setter begrensning i innholdet av transfettsyrer i næringsmidler som omsettes i EU/EØS. Maksimalt innhold av transfettsyrer kan være 2 g pr. 100 g fett i næringsmidler som er beregnet for sluttforbruker eller til detaljhandel. Dette er tilsvarende vår nasjonale forskrift 16. januar 2014 nr. 34 om transfettsyrer i næringsmidler.

Den nye forordningen vil erstatte og supplere vår eksisterende nasjonale forskrift. I den nye forordningen er det også plikt til formidling av informasjon om innhold av transfettsyrer i næringsmidler. Denne plikten gjelder i leddene i næringsmiddelkjeden før detaljhandel og sluttforbruker.

Vi viser til høringsbrevet og forskriftsutkastet nedenfor under boksen «Høring» for en nærmere gjennomgang av innholdet i forskriften.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen:

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet gjennomfører nå høring av forskrift om begrensing av innhold av transfettsyrer i næringsmidler.

 

Høringsfrist: 28.10.2019
 
Rettsakten tas inn i forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler og er gjeldende i norsk rett

Rettsakten trer i kraft 1. april 2021.

 30.10.2019
 
Forskriften er fastsatt
 20.11.2019
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Nina Lødrup, seniorrådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22 77 87 51