Tilsynsrapport

Gode resultater etter Merkesjekken 2014

Publisert 27.04.2015     Sist endret 29.04.2015

Merkesjekken 2014 har ført til en betydelig bedring i korrekt merking av matvarer. Av de 270 produktene som fikk merknader i fjorårets undersøkelse, har hele 223 produkter nå riktig merking.

Mattilsynet har siden 2013 gjennomført nasjonale tilsynskampanjer rettet mot merking av mat. I Merkesjekken 2014 var det den såkalte hverdagsmaten som ble undersøkt. Kampanjen omfattet krav til betegnelse på matvaren, mengdeangivelse av ingredienser, illustrasjoner, språk, ingrediensliste og merkekrav i særforskrifter. Tilsynet ble gjennomført i april – juni, med sluttrapport 13. november 2014. 495 enkeltprodukter var del av Merkesjekken 2014.

Oppløftende resultater

Mattilsynet har nå sett på hva som har skjedd med de 270 produktene som fikk merknader.

Ved utgangen av mars 2015 har 223 produkter riktig merking mens 17 produkter har gått ut av produksjon. Det utgjør til sammen 86 prosent av utvalget som hadde feil merking.

Det har vært 6 klager etter kampanjen. Vedtaket har blitt opphevet i en av sakene mens en fremdeles er under behandling.

Det er 30 produkter (11 prosent) som enten har fått utvidet frist til etter 31. mars eller som må følges opp ved nye tilsyn.

- Vi er svært fornøyde med effekten Merkesjekken 2014 har hatt i forhold til korrekt merking av hverdagsmat-produkter. Vi har hatt en god dialog med produsentene i oppfølgingsarbeidet, og resultatet er noe som vil komme forbrukerne til gode. For de som har fått utvidet frist, har vi forståelse for at det kan ta tid å utarbeide og ta i bruk ny emballasje, men vi forventer at det gjøres innen de frister som er gitt, sier Merethe Steen, seksjonssjef for merking og kvalitet i avdeling Mat.

Merkesjekken - status 31. mars 2015AntallAndel
Merking endret21680%
Sammensetning endret10%
Produkt utgått176%
Utvidet frist197%
Oppfølging114%
Ikke avvik62%
SUM270100%

 

Ny kampanje i 2015

Også i 2015 vil det bli gjennomført en nasjonal tilsynskampanje på merking. Det er region Stor-Oslo som har i oppdrag å utarbeide denne. Målgruppen i år blir matvaregruppen kjøtt- og kjøttprodukter. Tilsynet planlegges gjennomført i mai og juni. 

- Det er bransjens ansvar å følge regelverket. Merkingen skal være korrekt, gi tilstrekkelig informasjon og ikke være egnet til å villede. Forbrukerne skal på bakgrunn av merkingen gjøre sine valg av produkter, og ikke være i tvil om hva de kjøper. Det skal være ærlig merking, avslutter Merethe Steen.

Se vedlagte oversikt over produkter som har endret merking, eller er i prosess om dette.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Media: pressevakt tlf. 469 12 910
Andre henvendelser: tlf. 22 40 00 00


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Media: pressevakt tlf. 469 12 910
Andre henvendelser: tlf. 22 40 00 00