Hvilke merkekrav gjelder for porsjonspakninger fra institusjonskjøkken til hjemmeboende?

Publisert 05.05.2015     Sist endret 05.05.2015

Denne vurderingen gjelder for:

Matvarer som produseres og pakkes i porsjonspakninger på institusjonskjøkken, og leveres direkte til hjemmeboende. Dette med tanke på at maten skal spises i løpet av kort tid. Hva som menes med kort tid må vurderes i hvert enkelt tilfelle og ut i fra type produkt (varm mat daglig, sous vide 3 g pr uke osv.) Vurderingen av hva som er ferdigpakket eller ikke må ses i lys av dette og virksomheten må derfor ha gode rutiner som styrer vurderingen.

Bestilling av maten gjøres primært på vegne av den som skal spise maten. Det vil si at maten pakkes og forsendes på anmodning.

Vi viser til følgende bestemmelser i matinformasjonsforordningen:

  • artikkel 2 nr. 2 bokstav e): «ferdigpakket næringsmiddel» en salgsenhet som i uendret tilstand er beregnet på salg til sluttforbruker og til storhusholdninger, og som består av et næringsmiddel samt emballasjen det er pakket inn i før det tilbys for salg, enten denne emballasjen dekker varen helt eller delvis, men likevel på en slik måte at innholdet ikke kan endres uten at emballasjen åpnes eller endres; «ferdigpakket næringsmiddel» omfatter ikke næringsmidler som pakkes på salgsstedet på anmodning fra kjøperen eller er ferdigpakket med sikte på umiddelbart salg
  • artikkel 44 nr.1 bokstav a): for næringsmidler som frambys for salg til sluttforbruker eller til storhusholdninger uten å være ferdigpakket, eller for næringsmidler som pakkes på salgsstedet på anmodning fra kjøperen eller er ferdigpakket med sikte på umiddelbart salg er angivelse av opplysningene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav c) (allergener) obligatorisk. Dette er opplysninger som iht. artikkel 13 nr. 1 skal gis skriftlig.

Mat fra et sentralkjøkken som leveres i porsjonspakninger til hjemmeboende eldre eller liknende, må i de fleste tilfeller betraktes som ikke ferdigpakket, jfr. definisjonen i artikkel 44 nr.1 bokstav a). I slike tilfeller er det bare obligatorisk med skriftlig informasjon om allergener   i hht listen i  vedlegg II.

Dette utelukker ikke at maten også kan merkes med andre opplysninger på frivillig basis. Opplysninger som gis på frivillig basis for ikke ferdigpakket mat, men som er obligatoriske for ferdigpakket mat, må etter artikkel 36 nr. 1 likevel være i samsvar med kravene som gjelder for ferdigpakket mat i kapittel IV avsnitt 2 og 3.

Det kan imidlertid ikke utelukkes at mat som omsettes på denne måten, men som ikke skal spises umiddelbart, etter en konkret helhetsvurdering, må regnes som ferdigpakket. I så fall må maten merkes med samtlige obligatoriske opplysninger.

Fant du det du lette etter?