Hvilke merkekrav og informasjonsflyt gjelder for mat i bulkforpakning til avdelingskjøkken?

Publisert 05.05.2015     Sist endret 05.05.2015

Dette spørsmålet er delvis besvart av punkt 2.1.2 og 2.1.3 i Kommisjonenes spørsmål og svar-dokument.

I tilfeller der flere enheter ferdigpakket mat er pakket i en større bulkforpakning og er tenkt omsatt til en storhusholdning for videre tilberedning, foredling, oppdeling eller snitting, fremgår det av artikkel 8 nr. 7 første ledd bokstav b) at samtlige obligatoriske opplysninger etter artiklene 9 og 10 enten må være merket på bulkforpakningen, på hver enkelt ferdigpakning inne i bulkforpakningen eller eventuelt fremgå av handelsdokumentene som følger maten. Dersom virksomhetene velger å ta inn de obligatoriske opplysningene i handelsdokumentene, er det en forutsetning at handelsdokumentene enten følger maten som de viser til, eller ble sendt før eller samtidig med levering av maten.

Dersom virksomheten velger å merke hver enkelt ferdigpakning inne i bulkforpakningen eller ta inn opplysningene i handelsdokumentene, fremgår det av artikkel 8 nr. 7 annet ledd at ytterpakningen (bulkforpakningen) som presenteres for omsetning, også minimum må merkes med opplysningene som kreves i artikkel 9 nr. 1 bokstavene a) betegnelse, f) holdbarhet, g) oppbevaringsanvisning og h) navn/adresse.

Fant du det du lette etter?