Spørsmål og svar

Må marinert kjøtt, laget av kjøtt som har vært fryst, merkes med ordet «opptint»?

Publisert 21.01.2020     Sist endret 21.01.2020

Det er krav om at næringsmiddelets betegnelse ledsages av angivelsen «opptint» dersom næringsmiddelet har vært fryst og deretter selges opptint.

Det er enkelte unntak fra dette kravet, blant annet for ingredienser som inngår i et sluttprodukt.  Det innebærer for eksempel at det ikke er krav om å merke med «opptint» på en pakke pølser, hvor virksomheten har benyttet frosne kjøttråvarer i produksjonen.

Hva med marinert kjøtt, hvor det benyttes kjøtt som har vært fryst?
Unntaket fra merkekravet for «ingredienser som inngår i sluttproduktet» kan ikke anvendes.  Begrunnelsen er at kjøttet er hovedingrediensen i det endelige produktet og det er ikke gjort noe annet med kjøttet enn tilsetning av marinade. Dette gjelder både om marinaden er tilført i form av stikkmarinering, eller om det er krydret/marinert utenpå kjøttet.

Formålet med kravet er at forbrukeren skal være informert om at kjøttet er opptint, slik at de ikke villedes.

Det er enighet i EU om at det alltid skjer en endring av kvaliteten når kjøtt og fisk fryses. Kjøtt  og fisk som har vært fryst, og deretter selges tint skal alltid merkes med «opptint». Som nevnt over gjelder det ikke når råvaren kjøtt/fisk inngår som en ingrediens i andre matvarer.

Fant du det du lette etter?