Sporbarhetskrav og krav om identifikasjonsmerking for animalsk mat

Publisert 07.10.2016     Sist endret 07.10.2016

Sporbarhet

Å ha oversikt over sporbarheten til produkter er viktig, dersom det skulle vise seg at produktene ikke er trygge eller er av feil kvalitet.  Ser mer informasjon om sporbarhet.

For animalske varer er det utvidede sporingskrav (forordning (EF) nr. 931/2011). Disse opplysningene skal gjøres tilgjengelig for virksomheter som mottar dine produkter:

 • en nøyaktig beskrivelse av produktet,
 • volum eller mengde av produktet,
 • navn og adresse til den driftsansvarlige for virksomheten som produktet ble sendt fra,
 • navn og adresse til avsenderen (eieren) dersom denne er en annen enn den driftsansvarlige for virksomheten som produktet ble sendt fra,
 • navn og adresse til den driftsansvarlige for virksomheten som produktet ble sendt til,
 • navn og adresse til mottaker (eieren) dersom denne er en annen enn den driftsansvarlige for virksomheten som produktet ble sendt til,
 • en henvisning som identifiserer partiet eller forsendelsen, alt etter hva som er hensiktsmessig.

Merking med identifikasjonsmerket på produkter fra godkjente virksomheter

Hovedregelen er at dere som produserer varer av animalsk opprinnelse skal være godkjent av Mattilsynet. Godkjente virksomheter blir tildelt et godkjenningsnummer av Mattilsynet og listeført på nettet, se: Lister over godkjente produkter og virksomheter

For å sikre sporbarhet til virksomheten skal godkjenningsnummeret merkes på produktet. Merkets utforming er likt i hele Europa og godkjenningsnummeret skal stå inni et identifikasjonsmerke.

Identifikasjonsmerket skal være:

 • ovalt merke med opplysninger om stat, godkjenningsnummer og EFTA inni
 • lett leselig
 • ikke kunne slettes
 • bestå av tydelige tegn

Dersom dere også produserer produkter som ikke er av animalsk opprinnelse kan dere velge å merke også disse produktene med identifikasjonsmerket

For melkeprodukter kan godkjenningsnummeret også angis på andre steder enn i ovalmerket, dersom det er en henvisning til hvor på innpakningen eller emballasjen godkjenningsnummeret er angitt.

Informasjon om identifikasjonsmerket er beskrevet i animaliehygieneforskriften artikkel 3.1, jf. vedlegg II og vedlegg III kap. V.

Fant du det du lette etter?