Betegnelsen Honning

Publisert 30.07.2014     Sist endret 13.04.2015

Bestemmelser om honning er gitt i en egen kvalitetsforskrift. I denne forskriften gis krav som må være oppfylte for å kunne bruke betegnelsen honning på et produkt eller en ingrediens.  I forskriften settes det krav til råvarer, ferdige produkter og fremstillingsmetoder samt krav til merking av produktene og til bruk av de betegnelsene som defineres i forskriften.

Merkingen av matvarer skal sikre forbrukerne tilstrekkelig og korrekt informasjon om næringsmidlers art, sammensetning og egenskaper. I tillegg til forbrukerhensyn skal regelverket bidra til at handel med produktene er redelig og har like konkurransevilkår.

Betegnelse

Navnet eller betegnelsen på en matvare skal angis med den betegnelse som er fastsatt i forskrift eller som følger av vanlig bruk. Dersom betegnelsen på et næringsmiddel er regulert i forskrift, må denne betegnelsen benyttes. Er et næringsmiddels betegnelse ikke fastsatt i forskrift, må det undersøkes om betegnelsen følger av vanlig bruk.

I mangel av betegnelse som følger av forskrift eller vanlig bruk, skal det brukes en betegnelse eller en beskrivelse av næringsmidlet og om nødvendig av dets bruk, som er så nøyaktig at kjøperen får forståelse av næringsmidlets egenart og kan skille det fra produkter som det ellers vil kunne forveksles med (matinformasjonsforordningen artikkel 17).

Betegnelse for honning

Honning er det produktet som bier fremstiller av plantenektar  eller honningdugg fra levende plantedeler. For å kunne bruke betegnelsen honning, må honningen oppfylle helt bestemte kriterier og spesifikasjoner. Disse er beskrevet i honningforskriften.

Betegnelsen honning kan suppleres med blomst- eller planteopprinnelse, distrikt eller spesifikke kvalitetskriterier, som lynghonning. Dette gjelder ikke for filtrert honning og bakehonning.

Det er ikke tillatt å tilsette ingredienser til produkter som omsettes med betegnelsen honning. Dette omfatter også tilsetningsstoffer. Det er heller ikke tillatt å fjerne pollen eller andre bestanddeler fra honningen. Hvis produkter skal omsettes med betegnelser som bringebærhonning, lynghonning eller akasiehonning må biene har samlet nektar eller honningdogg fra disse planteartene. Honning med slike betegnelser kan ikke være tilsatt smak.

Sammensatte produkter med honning

Disse bestemmelsene er likevel ikke til hinder for at honning kan inngå i sammensatte næringsmidler, som for eksempel honning med nøtter, honning med chili eller honningkaker. Det er det krav om at ingredienser som fremheves i merkingen av et produkt skal angis med mengde, se matinformasjonsforordningen artikkel 22. Det skal tydelig fremkomme av merkingen at dette er et sammensatt næringsmiddel. Merkingen skal ikke villede forbruker, det bør derfor være en akseptabel andel honning for å kunne bruke honning i næringsmidlets betegnelse.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning


Regelverk og veiledning